24 تیر 1403

ملیحه عمرانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه زیست فناوری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی هسته ای
تلفن: 077
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات پژوهش

عنوان
دستگاه تولید آب فعال شده با استفاده از پلاسما
نوع پژوهش تولید دانش فنی، و اختراع یا اکتشاف و تجاری سازی محصول
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سمانه فاضل پور (نفر اول) ، ملیحه عمرانی (نفر دوم) ، حسین صادقی (نفر سوم) ، مجتبی قاسمی (نفر چهارم)

چکیده

ثبت نشده‌است!