17 آذر 1402
محمد منصوري مقدم

محمد منصوری مقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 09171731536
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
اوضاع اجتماعی و فرهنگی بوشهر و نقش آن در آثار و اندیشه های صادق چوبک
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Sadegh Chubak;Bushehr; story; social setuation
پژوهشگران غلامرضا پرتو (دانشجو) ، حمید اسدپور (استاد راهنما) ، پرویز فرزادی نیا (استاد راهنما) ، محمد منصوری مقدم (استاد مشاور)

چکیده

از جمله زمینه های مهم شناخت تاریخی توجه به ارتباط تاریخ و ادبیات است. به خصوص آثار ادبی فارسی تا حد زیادی بازتاب دهنده رویدادهای تاریخی هستند. آثار تاریخی بویژه در دوره معاصر بیش از گذشته رویدادهای تاریخ اجتماعی را منعکس می کنند و از میان این آثار ادبیات داستانی می تواند برای شناخت بیشتر و بهتر حوادث سیاسی و اجتماعی مبنای یک پژوهش تاریخی قرار بگیرد. در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی آثار یکی از نویسندگان معاصر ایرانی به آشنایی بیشتر با تحولات تاریخی ایران دست یافت. صادق چوبک با نوشتن داستان های کوتاه با دید انتقادی و اجتماعی توانست زندگی و مسایل گروه های اجتماعی ایران بویژه جنوب ایران و شهر بوشهر را از دید یک روشنفکر و نویسنده ایرانی بیان کند.