02 مرداد 1403
محمد منصوري مقدم

محمد منصوری مقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: -------
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی روابط بین الملل ، دانشگاه تهران ، ایران (1386 - 1391)
  عنوان رساله: سیاست خارجی عربستان در قبال جمهوری اسلامی ایران
 • فوق لیسانس روابط بین الملل ، دانشگاه تهران ، ایران (1375 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه: ضعف درون ساختاری و بی ثباتی منطقه خلیج فارس (95 - 1975)
 • لیسانس علوم سیاسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1370 - 1374)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • روابط بین الملل؛ روابط خارجی ایران؛ تاریخ معاصر ایران؛ تاریخ خلیج فارس؛ سیاست خارجی و امنیت
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
پروین کارگر، علی رسولی، حمید اسدپور، محمد منصوری مقدم (1403) واکاوی علل و زمینه های مشکلات معیشتی مردم آذربایجان طی سال های 1309 تا 1312ش بر اساس اسناد هیئت تفتیشیه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام: مقالات آماده انتشار; 0-0
2
همت محمدی، محمد منصوری مقدم، محمدرضا قلی زاده (1402) مؤلفه هویت و تأثیر آن در سیاست خارجی نادرشاه افشار پژوهشنامه تمدن ایرانی: دوره 5، شماره پیاپی 9; 140 - 156
3
محمد منصوری مقدم، محمدرضا قلی زاده، مجتبی الهی (1401) اهمیت استراتژیک قندهار و تأثیر آن بر رابطه صفویان با گورکانیان هند (دوره سلطنت شاه عباس اول) تاریخ روابط خارجی: سال بیست و سوم، شماره 89، زمستان 1400; 121 - 138
4
حاتمی فاطمه، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1400) کارخانۀ اعتمادیه و تأثیر آن بر ساختار اقتصادیاجتماعی بوشهر در دورۀ پهلوی پژوهش های تاریخی: سال پنجاه و هفت ، دوره جدید، سال سیزده شماره چهارم; 93-114
5
فرشید لاری منفرد، سجاد پاپی، محمد منصوری مقدم (1400) نقش خاندان بوشهری در تحولات دو سده گذشته بحرین پژوهشنامه تاریخ اسلام: شماره 38 - تابستان 1399; 109 - 128
6
محمد منصوری مقدم، فرشید لاری منفرد (1400) بررسی جایگاه سیاسی ـ اجتماعی زنان در کشورهای عربی خلیج فارس در سال های 2002 تا 2020؛ مطالعه موردی بحرین مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام: دوره 3، شماره 7، بهار 1400; 147 - 167
7
8
محمد منصوری مقدم (1392) مؤلفه هویت و تأثیر آن بر سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران مجلس و راهبرد: سال نوزدهم، شماره 72، زمستان 1391; 77 - 99
9
فرهاد عطایی، محمد منصوری مقدم (1392) تبارشناسی سیاست خارجی عربستان سعودی: راهبردی واقع گرایانه بر بستری هویتی روابط خارجی: ; 133،168
مقالات در همایش ها
1
محمد منصوری مقدم (1402) جمهوری اسلامی ایران و نظم منطقه ای در خلیج فارس همایش بین المللی مطالعات منطقه ای؛ سیاست آسیائی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران، ایران، تهران
2
محمد منصوری مقدم، لطیفه خوش نیت (1401) تجارت: انگیزه حضور قدرت های خارجی در خلیج فارس (1757 – 1500م.) اولین همایش بین المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس؛ بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خلیج فارس، ایران، بوشهر
3
محمد منصوری مقدم (1401) موانع اقتصادی و تجاری همگرایی سیاسی دولت های خلیج فارس: نگاهی به گذشته، چشم انداز آینده اولین همایش بین المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس؛ بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خلیج فارس، ایران، بوشهر
4
محمد منصوری مقدم، محمدرضا قلی زاده (1400) مؤلفه های داخلی مؤثر بر امنیت منطقه خلیج فارس ( 95ـ 1975م) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی، ایران، تهران
5
محمد منصوری مقدم، محمدرضا قلی زاده (1399) نظریه اجتماعی سیاست بین الملل و تحول مفهوم فقر: ضرورت بازاندیشی حکومت مداری جهانی ششمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت، ایران، تهران
6
محمد منصوری مقدم، طیبه ادریسی (1398) نقش نخبگان ایرانی در اصلاح نظام آموزشی ایران (مطالعه موردی دوره قاجار) اولین همایش ملی اصلاحات آموزشی و چالش های آن در ایران تبیین فلسفی تلاش ها و دیدگاه ها، ایران، تهران
7
محمد منصوری مقدم، طیبه ادریسی (1398) بررسی عملکرد نخبگان ایرانی در گسترش علم جدید در دوره قاجار دومین همایش ملی تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم الدوله
8
محمد منصوری مقدم، علی شهوند (1396) مناسبات کریم خان زند و حکام محلی خلیج فارس نخستین همایش بین المللی تاریخی ـ فرهنگی جنوب ایران (فارس تاریخی)
9
محمد منصوری مقدم (1394) تأثیرات امنیتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی بر حوزه خلیج فارس همایش ملی خلیج فارس، عسلویه و امنیت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حسن الهیاری، رسول بلاوی، محمد منصوری مقدم (1401) روایت موفقیت شرکت تعاونی بارمان مقتدر آسیا دانشگاه خلیج فارس
2
حسن الهیاری، رسول بلاوی، محمد منصوری مقدم (1400) روایت موفقیت تعاونی تلاشگران تنگسیر لیان دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
سید احمد خالد شریفی، حسن الهیاری، محمد منصوری مقدم (1402) بررسی مقایسه ای عملکرد ناتو در عراق و افغانستان 1991-2018
2
علیرضا لیراوی، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1402) نقش خلیـج فـارس در گسترش نفوذ ایالات متحـده آمریکا در ایران
3
عبدالرسول زارعی، حمید اسدپور، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1402) ارتش ایران وتحولات آن ازافشاریه تا پایان قاجاریه
4
5
شیوا عبدی، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1402) بررسی چگونگی شکل گیری و فعالیت های سازمان زنان استان هرمزگان (1357-1345ه.ش)
6
زهرا ارتفاعی، محمد منصوری مقدم، محمدرضا قلی زاده (1401) روابط اتحاد جماهیر شوروی و عربستان سعودی در دوران جنگ سرد (1991-1945م.)
7
8
9
رضا زمانی، محمد منصوری مقدم، حبیب اله سعیدی نیا (1401) سیاست های امنیتی دولت انگلستان در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ جهانی دوم )1971-1945)
10
11
ستاره وثوقی، علی رسولی، محمد منصوری مقدم (1401) سیاست تیموریان در خلیج فارس و پیامد های آن
12
رقیه عباسی، حسن الهیاری، محمد منصوری مقدم (1401) موقعیت خلیج فارس در جابجایی مسیرهای ارتباطی ایران و هند در عصر صفوی
13
زهرا بهمیاری، محمد منصوری مقدم، حسن الهیاری (1401) نقش دولت بریتانیا در شکل گیری دولت عراق (1932- 1915 م)
14
رقیه پاشوی ، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1400) خروج انگلستان از منطقه خلیج فارس و پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن (1968-1975 م)
15
16
بحرانی فرد محمدعلی ، حمید اسدپور، محمد منصوری مقدم (1400) بررسی فعالیت احزاب سیاسی دراستان بوشهر با تأکید بر دشتستان در یک صد سال اخیر. (1385-1285)
17
نجفی یاسمن ، حمید اسدپور، محمد منصوری مقدم (1400) تاریخ وقف در استان بوشهر
18
19
20
21
زینب زمردین، علی رسولی، سید حسین حسینی فر ، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1398) نقش زنان در فعالیت های اقتصادی در فارس (1332ش – 1285ش )
22
امید دادخواه تهرانی ، حمید اسدپور، محمد منصوری مقدم (1398) تاریخچه تاسیس و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و پیامدهای آن در منطقه خلیج فارس
23
24
25
26
عباس رایان پور ، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده، محمد منصوری مقدم (1397) تحولات ترکستان و شکل گیری مرزهای شمال شرق ایران
27
هاجر خلیفه، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1397) تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر سیاست های آمریکا در منطقه خلیج فارس (1370- 1357ش/ 1991- 1978م)
28
عباس قاسمی، علی رسولی، محمدرضا قلی زاده، محمد منصوری مقدم (1396) بررسی فرایند تحول نظام حقوقی و قضایی ایران از عصر تیموریان تا پایان حکومت آق قویونلوها
29
غلامرضا پرتو، حمید اسدپور، پرویز فرزادی نیا ، محمد منصوری مقدم (1396) اوضاع اجتماعی و فرهنگی بوشهر و نقش آن در آثار و اندیشه های صادق چوبک
30
سالار احمدی مهربان ، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده، محمد منصوری مقدم (1396) تحولات اجتماعی کشورهای عربی خلیج فارس در قرن بیستم میلادی (با تأکید بر تحولات کویت و بحرین)
31
سالار احمدی مهربان ، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده، محمد منصوری مقدم (1396) تحولات اجتماعی کشورهای خلیج فارس در قرن بیستم میلادی (با تاکید بر تحولات کویت و بحرین)
32
خلفات فاطمه، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1394) تجارت تریاک در خلیج فارس در دوره پهلوی
33
فاطمه حسینی، حمید اسدپور، محمد منصوری مقدم (1394) تحولات ساختار سیاسی - اداری کرانه های شمالی خلیج فارس
کتاب
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

 • عضو اصلی «هیأت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل های اسلامی» دانشگاه خلیج فارس (1397 - 1400)
 • مدیر گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس (1397 - 1399)
 • عضویت در کمیسیون بهروری و تحول اداری دانشگاه خلیج فارس (1382 - 1384)
 • دبیر هیأت رئیسه و شورای دانشگاه خلیج فارس (1382 - 1384)
 • رییس کمیته انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس (1382 - 1384)
 • دبیر کمیته انضباطی تجدیدنظر دانشگاه خلیج فارس (1382 - 1384)
 • دبیر کمیسیون موارد خاص دانشگاه خلیج فارس (1382 - 1384)
 • سرپرست حوزه معاونت دانشجویی ـ فرهنگی دانشگاه خلیج فارس (1382 - 1384)
 • عضویت در هیأت رئیسه دانشگاه خلیج فارس (1382 - 1384)
 • نماینده شورای دانشگاه خلیج فارس درهیأت نظارت برنشریات دانشجویی (1380 - 1382)
 • مدیر مسئول و سردبیر نشریه خبری دانشگاه خلیج فارس ( خیزاب ) (1380 - 1384)
 • مدیر روابط عمومی دانشگاه خلیج فارس (1380 - 1382)
بیشتر