15 آذر 1402
محمد منصوري مقدم

محمد منصوری مقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 09171731536
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش دولت بریتانیا در شکل گیری دولت عراق (1932- 1915 م)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
خلیج فارس، دولت سازی، عراق، بریتانیا، قیام های مردمی، شیعیان.
پژوهشگران زهرا بهمیاری (دانشجو) ، محمد منصوری مقدم (استاد راهنما) ، حسن الهیاری (استاد مشاور)

چکیده

دولت عراق یکی از مهمترین و با قدمت ترین دولت های منطقه خلیج فارس است که تاریخ غنی دارد و روزگاری مهد تمدن های بشری و شکل گیری حکومت ها بوده است. عراق همواره به دلیل موقعیت استراتژیکی که دارد، مورد توجه قدرت های فرا منطقه ای بوده و با شروع اولین جنگ جهانی و پیوستن دولت عثمانی به قدرت های محور مورد حمله بریتانیا قرار گرفت و در سال 1916 میلادی بر اساس توافقنامه سایکس- پیکو تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت. با تسلط کامل بریتانیا بر عراق فرصت برای سیاست گذاری ها و اقدامات مهم در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه سیاسی و تشکیل دولت در عراق فراهم آمد. پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی ابعاد و چگونگی استقلال سیاسی و تشکیل دولت- ملت در عراق طی سال های 1915 تا 1932 میلادی بپردازد. یافته های اصلی این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، این است که با تصرف خاک عراق توسط بریتانیا و تحت الحمایه قرار گرفتن آن، بریتانیا با تشکیل و نظارت دولت و حکومت، نقش مستقیمی بر روند دولت سازی عراق طی سال های مذکور داشته است.