15 آذر 1402
محمد منصوري مقدم

محمد منصوری مقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 09171731536
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
روایت موفقیت شرکت تعاونی بارمان مقتدر آسیا
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
تعاونی، بارمان مقتدر آسیا، روایت موفقیت، کارآفرینی اجتماعی
پژوهشگران حسن الهیاری (نفر اول) ، محمد منصوری مقدم (همکار) ، رسول بلاوی (همکار)

چکیده

یکی از بسترهای موجود برای کسب و کار، تکیه بر سنن و آیین های موجود در ملل مختلف است که خروجی آن صنایع دستی نامیده می شود. انسان مدرن در تکاپو برای تعدیل شرایط تحمیل شده از سوی صنعت، به گذشته رجوع کرده و نیازهای خود را در محصولات گذشته جستجو می کند. همین امر می تواند به بستری مناسب برای صنایع دستی بدل شود. از دیرباز، محصولات برگرفته از برگ درخت نخل باعث شکل گیری رشته ای از صنایع دستی در استان بوشهر شده است. در این بین تعاونی بارمان مقتدر آسیا تلاش کرده است تا با تجاری سازی این صنعت دیرینه، به محور صنایع دستی استان بوشهر بدل شود. بر این مبنا، این پژوهش می کوشد تا با استفاده از روش تاریخ شفاهی و روایت گری، ابعاد فعالیت و علل موفقیت تعاونی مذکور را بررسی نماید. نتایج تحقیق نشان می دهند این تعاونی آموزش و تولید صنایع دستی مبتنی بر برگ درخت نخل را در دستور کار خود قرارداده و توانسته است در تعامل با نهادهای حمایتی ضمن بازتوانی ده ها خانم بی سرپرست، بدسرپرست و کم توان مالی، به قطب صنایع دستی استان تبدیل شود. فعالیت بر مبنای کارآفرینی اجتماعی، تعامل خوب با سازمان های حمایتی و توسعه بازار تا خارج از ایران از عوامل موفقیت این تعاونی بوده است.