16 آذر 1402
سيد نورالدين اميري

سید نورالدین امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 09173728514
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی بافت فرسوده محله عالی آباد بندر بوشهر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
بافت فرسوده ، کالبد ، عملکرد ، بافت شهری
پژوهشگران سید نورالدین امیری (نفر اول)

چکیده

بافت فرسوده شهری مفهومی جامع را در نظر می گیرد ودر اهداف تحقیق بهتراست ابعادگوناگون :فرسودگی کالبدی –سازه ها،فرسودگی کارکردی،فرسودگی بصری، فرسودگی مکانی و فرسودگی اقتصادی را شامل شود ودراینجا سعی برآن است تا اهداف تحقیق به صورت کلی مطرح شود. -بهبود وضعیت کالبدی وفرهنگی شهر بوشهر -ایجاد تحرکات زندگی اجتماعی در بافت این شهر -بهبود دسترسی این بافت -کارآمد شدن فعالیت ها و همچنین کارآمدی اقتصادی -بهبود خدمات وزیرساخت های شهری -بهبود ایمنی و امنیت برای ساکنین بافت -ارائه تسهیلات برای بهسازی و نوسازی و بازسازی بافت این شهر روش پژوهش توصیفی _تحلیلی است. مطالعات برمبنای مطالعات میدانی و بهره گیری از داده ها است. روش جمع آوری اطلاعات براساس مطالعات کتابخانه ای، پیمایشی و در بیشتر موارد حاصل مشاهدات به طور مستقیم در محل مورد مطالعه است.