01 مرداد 1403
سيد نورالدين اميري

سید نورالدین امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 09173728514
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

معرفی

حوزه تخصصی شهرسازی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
سید نورالدین امیری، احسان حیدرزاده، مجتبی آراسته، محمد جواد حیدری (1403) شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت مردمی در فرایند مدیریت شهری (مطالعه موردی: محلات سنگی و شکری شهر بوشهر) فصلنامه توسعه پایدار شهری: دوره 5; 17
2
سید نورالدین امیری، محمدامیر کاکی زاده، علیرضا زمانی (1401) ارزیابی معیارهای سنجش امنیت در فضاهای شهری مطالعه موردی: محله ی کوتی بوشهر پژوهشنامه جغرافیای انتظامی: دوره 1401 شماره 37; دیجیتال
3
سید نورالدین امیری، محمد حسین رستمی، سمانه دانایی (1401) ارزیابی عوامل مؤثر بر حس تعلق شهروندان به فضاهای شهری (نمونه موردی: میدان انقلاب بندر بوشهر) پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری: دوره 1401; 21
4
سید نورالدین امیری، مهسا دهقانیان (1401) تحلیل فضایی-کالبدی بافت فرسوده بندر بوشهر، نمونه موردی: محله جفره بندر بوشهر پژوهش و برنامه ریزی شهری: دوم; 23
5
Azadeh Lak, SAYYED NOURODDIN AMIRI, Reihaneh Aghamolaei (2022) Urban Elevated Highways in Residential Districts: New Developed Elevated Highways from Residents’ Perspectives JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT: 148; 11
6
7
Mohammad Hossein Kabgani, Hamid Shahbandarzadeh, Ebrahim Heidari, SAYYED NOURODDIN AMIRI (2021) Application of Robust Approach to Capacitated Location of Collection Sites and Capacitated Vehicle-routing Problem Model in an Urban Waste Management System Environmental Energy and Economic Research: 5; 16
8
علی سلطانی، محمد رحیمی، سید نورالدین امیری (1399) شناسایی محدوده بافت تاریخی شهر جهرم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS) و رویکرد تحلیل فضایی پژوهش و برنامه ریزی شهری: ; ،
مقالات در همایش ها
1
سید نورالدین امیری (1401) شاخص های ارزیابی پیاده مداری فضاهای شهری هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران و معماری و توسعه شهری، ایران، تهران
2
سید نورالدین امیری (1401) بررسی نظریات جرم با تاکید بر بافت های شهری ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تبریز
3
سید نورالدین امیری (1401) ارزیابی مدیریت شهری در پایداری محلات شهر دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران، تبریز
4
سید نورالدین امیری، پریسا برزگر (1401) روش های موثر در ساماندهی بافت فرسوده) محله سنگ سیاه شیراز( دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران، تبریز
5
سید نورالدین امیری (1401) برندینگ راهی بسوی هویت بخشی شهری دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران، تبریز
6
سید نورالدین امیری، محمد جواد حیدری (1400) نقش شهروندان در پروژه های عمران شهری ( نمونه موردی : شهر بوشهر ) یازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار وعمران شهری، ایران، اصفهان
7
سید نورالدین امیری، سمانه دانایی فر (1400) چارچوب مفهومی حس تعلق خاطر شهروندان به فضاهای شهری و شهروند هوشمند دومین همایش بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها، ایران، شیراز
8
SAYYED NOURODDIN AMIRI, Norzailawati Mohd Noor (2021) The need to pay attention to sustainable development in port cities (Case study of George Town Malaysia) The second international conference on smart city, challanges and strateges, Iran, shiraz
9
سید نورالدین امیری (1400) بررسی بافت فرسوده محله عالی آباد بندر بوشهر پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، ایران، تبریز
10
سید نورالدین امیری، عاطفه رحیمی (1399) از گمبرون تا بندر عباس هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، ایران، تهران
11
سید نورالدین امیری، فاطمه گماشی (1399) نقش مکتب اصفهان بر بناهای دوره صفویه هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، ایران، تهران
12
سید نورالدین امیری (1398) بررسی امکان استفاده از فناوری های نوین در مدیریت هوشمند پسماندهای شهر بوشهر اولین همایش شهر هوشمند چالش ها و راهبردها
13
سید نورالدین امیری، مهسا دهقانیان (1398) راهبردها و الویت های شهر هوشمند (مطالعه موردی بندر بوشهر) نخستین همایش شهر هوشمند چالش هاو راهبردها
14
سید نورالدین امیری (1397) رویکردی آماری برجایگاه کالبد جمعیتی استان بوشهر دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار
15
سید نورالدین امیری (1396) نفت و توسعه شهر نشینی در ایران کنفرانس بین المللی پزوهش های نوین
16
سید نورالدین امیری (1394) بررسی رابطه مدرنیته و نفت شهر آبادان کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
محمدحسین کبگانی، حمید شاهبندرزاده، ابراهیم حیدری، سید نورالدین امیری (1400) بهینه سازی فرایند مدیریت پسماند شهری با رویکرد برنامه ریزی استوار - فازی
کتاب
1
سید نورالدین امیری (1394) نفت شهرهای ایرانی شابک:978-600-7544-06-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

عكس