16 آذر 1402
سيد نورالدين اميري

سید نورالدین امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 09173728514
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان ارائه مدل چندهدفه فازي – استوار براي مسأله مكان يابي – تخصيص - مسيريابي – موجودي سبز در بهينه سازي فرايند مديريت پسماند شهري با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
مکانیابی، مسیریابی، موجودی، برنامه ریزی استوار فازی، الگوریتم فرا ابتکاری
مجله مهندسی حمل و نقل
شناسه DOI 10.22119/jte.2021.282693.2525
پژوهشگران محمدحسین کبگانی (نفر اول) ، حمید شاهبندرزاده (نفر دوم) ، ابراهیم حیدری (نفر سوم) ، سید نورالدین امیری (نفر چهارم)

چکیده

این پژوهش صورت جدیدی از مسأله مکان یابی، تخصیص، مسیریابی و موجودی را در سیستم مدیریت پسماند شهری با در نظر گرفتن سه مسئله اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ارائه می دهد، در بخش اقتصادی انواع هزینه های مربوط به جمع-آوری پسماندهای شهری مورد بررسی قرار می گیرد، به نحوی که همزمان مجموع هزینه های سیستم و تعداد ماشین های مورد نیاز برای جمع آوری پسماند در کل شبکه کمینه شود. همچنین در بخش اجتماعی و زیست محیطی به دنبال ارائه مدلی جهت یافتن کوتاهترین مسیر بین مخزن های جمع آوری پسماند در سطح شهر تا محل جمع آوری و بازیافت نهایی نشان می-دهد. مسأله پژوهش در قالب یک مدل چندهدفه برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط فرموله شده است. همچنین برای کنترل میزان عدم قطعیت برخی از پارامترهای موجود در مدل پزژوهش از روش استوار فازی بهره گرفته شده است. از آنجا که مسأله این پژوهش از نوع np-hard به شمار می آید و همچنین تعیین مقدار بهینه متغیرها در این مسائل در تعامل با هم هستند از الگوریتم رقابت استعماری چند هدفه و الگوریتم ژنتیک چندهدفه جهت حل نهایی استفاده شده است. نتایج حاصل از حل سناریوهای مختلف و همچنین اعتبارسنجی نتایج الگوریتم های پیشنهادی نشان می دهد که میانگین خطای حاصل از الگوریتم رقابت استعاری چند هدفه در مقایسه با الگوریتم ژنتیک چندهدفه در حل سناریوهای مختلف کمتر است که نشانگر کارایی بالای الگوریتم برای دسته وسیعی از مسائل با اندازه های متفاوت می باشد.