16 آذر 1402
سيد نورالدين اميري

سید نورالدین امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 09173728514
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
برندینگ راهی بسوی هویت بخشی شهری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
برندینگ شهری، اقتصاد شهری ، گردشگری ، هویت شهر ی
پژوهشگران سید نورالدین امیری (نفر اول)

چکیده

نقش بازاریابی در رسیدن به استراتژی ها و اهداف سازمانی در مقالات و کتب متعدد مورد تأکید پژوهشگران و بزرگان علمی حوزه مدیریت قرار گرفته و اهمیت آن شایان توجه است. مطالعات مختلف نشان دهنده این موضوع است که اصول بازاریابی همراه با برخی تعدیلات و اصلاحات ضروری، قابل استفا ده در شهرها است . بازاریابی شهری جهت گیری بازار به سمت مجموعه ای از فعالیت های هماهنگ شده به منظور بهبود کیفیت واقعی یک شهر است که به بهترین نحو با ویژگی های گروه های هدف ارتباط برقرار می کند. در این مقاله با توجه به مبانی نظری کوشش شد چا رچوبی جهت شناسایی عناصر موثر در برندینگ شهری شناسایی شود از این طر یق نه تنها به هویت شهری کمک شود بلکه راه برای گردشگری شهری هموار نمایند. موجبات پایداری شهری فراهم آید.