16 آذر 1402
سيد نورالدين اميري

سید نورالدین امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 09173728514
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی مدیریت شهری در پایداری محلات شهر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
مدیریت شهری، پایداری محلات،ارزیابی، بوشهر
پژوهشگران سید نورالدین امیری (نفر اول)

چکیده

اهمیت شهرنشینی و احساس آسایش در فضای شهری برهیچ کس پوشیده نیست، در این جا است که نقش مدیران شهری در رشد و توسعه ی شهرها و رساندن فضاهای شهری بدان جا که نیاز های شهراندان را برطرف کند به چشم میخورد.هدف اصلی ای ن تحقیق بررسی نقش مدیریت شهری و توجه ویژه به شاخص های پایدار شهر جهت تأمین خواست و نظر شهروندان در امور شهر برای رسیدن به تعادل و پایداری محلات شهری و همچنین شناخت میزان کارآمدی مدیریت شهری بوشهر و شناسایی میزان عملکرد دستگاه های مسئول در اداره امور شهری به عنوان یک عامل مهم در توسعه شهری می باشد. از اینرو تلاش شده تا، به بررسی رابطه و تاثیر میان مدیریت شهری و توسعه پایدار شهر بوشهر با مطالعه ی موردی محله سنگی بوشهر پرداخته شود و نیز همکاری ها و تعامل مدیران شهری را در توسعه پایدار شهر بوشهر مورد ارزیابی قرار ده د . لازم به ذکر است که جامعه آماری هدف افراد ساکن در محله سنگی بوشهر بوده که با توجه به جمعیت منطقه و استفاده از فرمول کوکران 340 پرسشنامه در بین افراد توضیع شد و سپس در نرم افزار SPSS به تحلیل آن پرداخته شد.در آخرتح ت عنوان نتیجه گیری وارائه پیشنهادات و بررسی فرضیات می باشد که علاوه بر نتیجه گیری از مباحث پژوهش پیشنهاداتی نیز برای تقویت عملکرد نهادهای مدیریت شهری در جهت نیل به هدف توسعه پایدار شهری ارائه شده است.