15 آذر 1402
نسيم قنبري

نسیم قنبری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیسی
تلفن: 077 3122 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان Group Composition and Learner Ability in Cooperative Learning: A Mixed-methods Study
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله The Electronic Journal for English as a Second Language
شناسه DOI
پژوهشگران نسیم قنبری (نفر اول) ، پریسا عبدالرضاپور (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!