02 اسفند 1402
پويا منشور

پویا منشور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Pouya Manshour, Afshin Montakhab (2021) Dynamics of social balance on networks: The emergence of multipolar societies PHYSICAL REVIEW E: 104; 034303
2
Pouya Manshour, Afshin Montakhab (2021) reply to comment on phase transition in a network model of social balance with Glauber dynamics PHYSICAL REVIEW E: 103; 066302
3
Xiangfeng Dai, X. Li, H. Gou, Danyang Jia, Matjaz Perc, Pouya Manshour, Stefano Boccaletti, Zhen Wang (2020) Discontinuous Transitions and Rhythmic States in the D-Dimensional Kuramoto Model Induced by a Positive Feedback with the Global Order Parameter PHYSICAL REVIEW LETTERS: 125; 194101
4
Xiangfeng Dai, Xuelong Li, Ricardo Gutiérrez, Hao Guo, Danyang Jia, Pouya Manshour, Matjaz Perc, Stefano Boccaletti, Zhen Wang (2020) Explosive synchronization in populations of cooperative and competitive oscillators CHAOS SOLITONS & FRACTALS: 132; 109589
5
6
, Pouya Manshour (2020) Heart failure diagnosis using generalized Langevin equation Iranian Journal of Physics Research: 20; 83-91
7
Rana Shojaei, Pouya Manshour, Afshin Montakhab (2019) Phase transition in a network model of social balance with Glauber dynamics PHYSICAL REVIEW E: 100; 022303
8
Afshan Mohajeri, Pouya Manshour, Mahboubeh Mousaee (2017) A Novel Topological Descriptor Based on the Expanded Wiener Index: Applications to QSPR/QSAR Studies IRANIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY: 8; 107-135
9
, Pouya Manshour, (2017) Records in fractal stochastic processes CHAOS: 27; 033116
10
Pouya Manshour, Mehrnaz Anvari, Nico Reinke, Muhammad Sahimi, M. Reza Rahimitabar (2016) Interoccurrence time statistics in fully developed turbulence Scientific Reports: 6; 27452
11
Pouya Manshour (2015) Complex network approach to fractional time series CHAOS: 25; 103105
12
Pouya Manshour, M. Reza Rahimitabar, Joachim Peinke (2015) Fully developed turbulence in the view of horizontal visibility graphs JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT: 2015; P08031
13
Pouya Manshour, Afshin Montakhab (2014) Contagion spreading on complex networks with local deterministic dynamics Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation: 19; 2414
14
15
Pouya Manshour, Fatemeh Ghasemi, Takishi Matsumoto, J. Gomez, Muhammad Sahimi, M. Reza Rahimitabar, A. F. Pacheco, Joachim Peinke (2010) Anomalous fluctuations of vertical velocity of Earth and their possible implications for earthquakes PHYSICAL REVIEW E: 82; 036105
16
Pouya Manshour, saeed saberi, Muhammad Sahimi, Joakhim Peinke, Amalio F Pacheco, M. Reza Rahimitabar (2009) Turbulencelike behavior of seismic time series PHYSICAL REVIEW LETTERS: 102; 014101
مقالات در همایش ها
1
محمدعلی بدرقه، پویا منشور (1397) تشخیص نارسایی قلبی با مدل پخش پرش توسط ضرایب کرامرز-مویال چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
2
رعنا شجاعی، پویا منشور، افشین منتخب (1397) دینامیک سه تایی موضعی تعمیم یافته در شبکه های اجتماعی دهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم های پیچیده
3
طاهره نکیسا، پویا منشور (1396) استخراج همبستگی غیرخطی در سری های زمانی مولتی فرکتال توسط شبکه دید سومین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران
4
منصور دهقانی، کوروش قیصری، پویا منشور (1395) درجه بندی آشکارساز HPGe با استفاده از کد شبیه سازی ANGLE اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
5
6
پویا منشور، محمد جواد صالحی (1394) اثرات هم بستگی در آمار رخداد رکوردها هشتمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم های پیچیده
7
پویا منشور، محمد جواد صالحی (1393) فرآیندهای براونی کسری و شبکه های پیچیده هفتمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم های پیچیده
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
دشتی نژاد ژیلا ، حسین رعنایی، پویا منشور (1400) بررسی رفتار ساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانو بلوری پایه آهن Fe70Zr15C15
2
3
4
فروزش معصومه، پویا منشور، تهمینه جلالی (1398) بررسی آمار معکوس برای فرایندهای دینامیکی همبسته
5
دریانوردی مارال، پویا منشور، حسین رعنایی (1398) بررسی پدیده های فضایی دو بعدی با استفاده از نظریه گراف دید
6
افسانه محمودی نیا ، کوروش قیصری، پویا منشور (1398) توصیف سیالی پلاسما در راکتور توکامک
7
8
سیده محبوبه حسینی ، حسین حق بین، پویا منشور (1397) تحلیل تکینی طیفی تانسوری وکاربرد آن در تحلیل سیگنال EEG خواب
9
10
11
علی اکبری امیر ، پویا منشور، حسین رعنایی (1396) رکوردها در سری های زمانی فرکتالی
12
13
سعیده دهقان نژاد ، تهمینه جلالی، پویا منشور (1395) مدلسازی حسگر اپتیکی بر اساس نانو کاواک بلور فوتونیک
14
15
16
دهقانی نصراله، کوروش قیصری، پویا منشور (1394) تغییر ضخامت غلاف میله سوخت راکتور هسته ای بوشهر قبل از لوکا
کتاب
1
پویا منشور، افشین منتخب (1391) سیستم های پیچیده و آشوب شابک:978-3-642-33913-4
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!