10 آذر 1402

پریسا شرافتی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / طراحی شهری
تلفن: -
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان بازشناسي شبكه نقاط بالقوگي مكاني با استفاده از «كدهاي مكان مند» بررسي موردي: بافت تاريخي شيراز
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
کدهای مکان مند، نقاط بالقوگی مکانی، تحلیل شبکه ای کانون-راستا، بافت تاریخی شیراز
مجله نامه معماری و شهرسازی
شناسه DOI 10.30480/AUP.2020.782
پژوهشگران سهند لطفی (نفر اول) ، مهسا شعله (نفر دوم) ، پریسا شرافتی (نفر سوم)

چکیده

مفهوم استفاده مجدد از فضاهای رها شده در طراحی شهری عمدتاً شامل فضاهایی بوده است که منتزع از شبکه شهری منسجم مورد بازطراحی قرار می گرفته اند. نمود عینی فضاهای حاصل از تخریب های تدریجی را می توان در بسیاری از بافت های تاریخی شهرهای ایران دید. این شکل نامطلوب از رهاشدگی فضاها و گسست درونی شبکه عناصر واجد ارزش، نشان از آن دارد که بالقوگی های موجود درون شهر نادیده گرفته شده است. بازطراحی این قطعه ها و توجه دوباره به شبکه نقاط بالقوگی مکانی، شامل کانون ها و راستاهایی که به شکل تاریخی ساختار منسجم بافت شهری را تکوین می داده اند، اندیشه ای است که در این مقاله و با تکیه بر مفهوم «کدهای مکان مند»، مطرح می شود. کدهای مکان مند که پیرو مطالعات کلارک در دهه هشتاد میلادی، توسط دی مونشو طی چند سال اخیر مطرح شده است، الگویی تازه از بازترکیب بالقوگی های فضایی را نمایان می سازد و با نگاهی یکپارچه و شبکه ای به شهر و شناسایی نقاط بالقوه مکانی در چرخه حیات شهری، دستیابی به ساختار شهری متوازن را جستجو می کند. این پژوهش آزمونی است در کاربست کدهای مکان مند که با تأکید بر وجه فرآیندی و بومی سازی آن، برای نخستین بار در زمینه شهر ایرانی به تحلیل شبکه ای بافت تاریخی شیراز پرداخته است. برونداد پژوهش، ساختار فضایی پنهان و کانون-راستاهای بافت تاریخی شهر شیراز را به عنوان عرصه ای برای بازطراحی شبکه منسجم شهری ارائه می نماید.