04 اردیبهشت 1403

پریسا شرافتی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / طراحی شهری
تلفن: -
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

معرفی

-

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
پریسا شرافتی، سهند لطفی، مهسا شعله (1402) کاربست طب سوزنی در هم سنجی تطبیقی شبکه سبز بافت تاریخی شیراز جغرافیا و برنامه ریزی: 84; 0-0
2
سهند لطفی، مهسا شعله، پریسا شرافتی (1398) بازشناسی شبکه نقاط بالقوگی مکانی با استفاده از «کدهای مکان مند» بررسی موردی: بافت تاریخی شیراز نامه معماری و شهرسازی: 26; صفحه 23-47
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!