10 آذر 1402

پریسا شرافتی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / طراحی شهری
تلفن: -
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان كاربست طب سوزني در هم سنجي تطبيقي شبكه سبز بافت تاريخي شيراز
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
طب سوزنی شهری عصب شناسی شبکه سبز بافت تاریخی شیراز
مجله جغرافیا و برنامه ریزی
شناسه DOI 10.22034/GP.2023.54745.3078
پژوهشگران پریسا شرافتی (نفر اول) ، سهند لطفی (نفر دوم) ، مهسا شعله (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله «طب سوزنی شهری» به عنوان مفهومی نوظهور در ادبیات شهرسازی ایران مطرح و کوشش شده است تا به تبیین این موضوع و آموزه های برگرفته از آن در تحلیل فضایی شهر پرداخته شود. طب سوزنی شهری به مثابه ابزاری که نگاهی کُل نگر و شبکه ای به شهر دارد، با شناسایی نقاط مداخله رها شده و وارد کردن آنها به چرخه حیات فضاهای سبز شهری، در جهت دست یابی به ساختار مطلوب شهری است. این پژوهش با استفاده از رویکرد «طب سوزنی شهری» و با روش شناسی تطبیقی-تحلیلی از نگاه شبکه ای در منطقه هشت شهر شیراز در تلاش برای معرفی الگوی بالقوگی های موجود شهر در راستای حرکت به سمت پایداری اکولوژیک شهری است تا بدان جا که بتواند وحدت رویه ای را در شکل دادن به توسعه بر پایه پتانسیل های موجود محیط شهری ایجاد کند. به این ترتیب در تلاش است از طریق کاربست مفهوم طب سوزنی شهری به مقایسه ای تطبیقی از شبکه سبز شهری و تبیین لزوم این رویکرد در شهر بپردازد و از این طریق با جهت دهی بازتوسعه های شهری و همچنین بازکشف بسیاری از منابع پنهان در شهرها به عنوان تمثیلی از نقاط مداخله در شبکه عصب شناسی طب سوزنی، فرصت هایی را به منظور الگوسازی شبکه اکولوژیک و توسعه ساختاری فضاهای سبز در راستای بهبود محیط های شهری در اختیار طراحان قرار دهد.