15 آذر 1402
رضا روشن

رضا روشن

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: -
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
کارایی انرژی کل عوامل پالایشگاه های نفت ایران طی سال های 1392-1384
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کارایی انرژی کل عوامل، تحلیل پوششی داده ها، پالایشگاه های نفت
پژوهشگران فهیمه توانگر (نفر اول) ، پرویز حاجیانی (نفر دوم) ، رضا روشن (نفر سوم)

چکیده

روش های مرسوم برای اندازه گیری کارایی انرژی شاخص های شدت انرژی و کارایی انرژی می باشد که در این شاخص ها نهاده ی انرژی به عنوان تنها نهاده مورد استفاده برای تولید خروجی در نظر گرفته می شود در حالیکه سایر نهاده ها مثل نیروی کار و سرمایه نادیده گرفته می شوند. شاخص جدیدی با عنوان کارایی انرژی کل عوامل (TFEE) به منظور غلبه بر معایب کارایی انرژی عامل جزئی مرسوم توسط هو و وانگ توسعه یافته است که به اثرات جانشینی بین انرژی و سایر عوامل تولید اهمیت می دهد. در این مطالعه کارایی انرژی کل عوامل پالایشگاه های نفت ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها طی سال های 1392-1384 محاسبه شده است که در اینجا سال ها به عنوان واحد های تصمیم گیرنده در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی انرژی طی سال های مورد بررسی 98/0 می باشد و بیشترین مقدار کارایی انرژی کل عوامل در پالایشگاه های نفت کشور مربوط به سال های 1390 و 1391 و برابر واحد می باشد.