07 اسفند 1402
رضا روشن

رضا روشن

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: -
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
سیما حاجبی فرد، رضا روشن (1402) اثر تمرکز صنعتی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت مصرف انرژی در صنایع ایران مدلسازی اقتصادی: 17-63; 49-69
2
Reza Roshan (2023) Investigating the Impact of Macroeconomic Variables on the Container Trading in Iranian ports of the Persian Gulf International Journal of Business and Development Studies: 14; 45-56
3
سعیده انصاری، رضا روشن، هادی کشاورز (1401) بررسی تاثیر سرمایه نامشهود و مؤلفه های آن بر شدت انرژی صنایع کارخانه ای ایران مطالعات و سیاست های اقتصادی: Vol. 9, No. 2; 125-157
4
عباس زاده مجتبی ، رضا روشن، ابراهیم حیدری (1401) بررسی تاثیر قیمت حامل های انرژی بر سرمایه گذاری بنگاه های صنعتی ایران مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: Vol. 11, No. 41; 71-43
5
sedigheh alizadeh, mohammad nabi shahyeki, Reza Roshan (2021) Adjusting the consumption-based capital asset pricing model by the estimate bid-ask spreads based on daily highest and lowest prices in Iran Afro-Asian Journal of Finance and Accounting: Vol. 11, No. 5; 718-739
6
صدیقه عیلزاده، محمدنبی شهیکی تاش، رضا روشن (1400) بررسی مدل CCAPM تعدیل شده با استفاده از تخمین بیزین هزینه های معاملاتی سیاست گذاری اقتصادی: 24; 273- 309
7
صدیقه عیلزاده، محمدنبی شهیکی تاش، رضا روشن (1399) استفاده از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان پراکسی برای هزینه معاملاتی در تعدیل مدل قیمت-گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار: 44; 227 تا 256
8
9
10
11
12
13
افسانه دهقانی، ابراهیم حیدری، رضا روشن (1397) ارزیابی مالی استفاده از برق خورشیدی:مطالعه موردی فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی تحقیقات اقتصادی: ; 829853
14
رضا روشن، احمد اکبری، کاوه رستمی (1396) مقایسه ی روش های کمی وکیفی درپیش بینی قیمت گندم: مطالعه موردی در ایران تحقیقات اقتصاد کشاورزی: ; 123144
15
16
17
مرجان رادنیا، مصیب پهلوانی، محمدنبی شهیکی تاش، رضا روشن (1396) بررسی معمای صرف سهام با استفاده از تابع مطلوبیت بازگشتی اپستین و زین در بازار بورس اوراق بهادار ایران ( به وسیله توابع اویلر و روش GMM پژوهشنامه اقتصاد کلان: ; 133154
18
جابر بهرامی، مصیب پهلوانی، رضا روشن، سعید راسخی (1396) بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر بازدهی دارایی ها در چهارچوب یک مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف نظریه های کاربردی اقتصاد: ; 59،86
19
, , mohammad nabi shahyeki, Reza Roshan (2017) Consumption-Based Asset Pricing with Recursive Utility Iranian Journal of Economic Studies: ; ،
20
اعظم محمدزاده، محمدنبی شهیکی تاش، رضا روشن (1395) تعدیل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مصرف بر اساس تابع ترجیحات مارشالی (مطالعه موردی ایران) تحقیقات مدل سازی اقتصادی: ; 8،42
21
اعظم محمدزاده، محمدنبی شهیکی تاش، رضا روشن (1395) بررسی معمای صرف ریسک سهام در اقتصاد ایران با استفاده از روش تخمین GMM در مدل S-CCAPM دانش مالی تحلیل اوراق بهادار: ; ،
22
محمدنبی شهیکی تاش، حمیده کرمی تیره شبانکاره ، رضا روشن (1395) ارتباط مولفه های ساختاری بازار و ضریب فازی فناوری در صنایع کارخانه ای ایران (آزمون رهیافت رقابت خود مخرب شومپیتری) مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: ; 27،54
23
24
, Reza Roshan (2015) The Comparison among ARIMA and hybrid ARIMA-GARCH Models in Forecasting the Exchange Rate of Iran International Journal of Business and Development Studies: 7; 31-50
25
رضا روشن، مصیب پهلوانی، محمدنبی شهیکی تاش (1393) بررسی قاعده سرانگشتی مصرف با روش GMM: مطالعه موردی ایران مدلسازی اقتصادی: ; 53،65
26
27
رضا روشن، مصیب پهلوانی، محمدنبی شهیکی تاش (1392) بررسی اهمیت مصرف نسبی و ریسک گریزی در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: ; ،
مقالات در همایش ها
1
رضا روشن (1401) تدوین راهبردهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دهستان حیات داوودِ شهرستان گناوه با استفاده از تکنیک SWOT اولین کنفرانس ملی توسعه اقتصادی پایدار بر مبنای توسعه فناوری و نوآوری، ایران، تهران
2
Reza Roshan, Amir Hossein Yeganeh (2021) Providing new solutions to increase the productivity of Iran's tourism Economy 4th international conference on modern development on management, economics and accounting, iran, tehran
3
رضا روشن (1400) تدوین راهبردهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دهستان حومه بوشهر با استفاده از تکنیک سوات چهارمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران، تهران
4
رضا روشن (1400) بررسی وضعیت اقتصادی روستاهای دهستان حیات داوود گناوه: رویکرد شبکه منطقه ای چهارمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران، تهران
5
سعیده انصاری، رضا روشن، هادی کشاورز (1396) سرمایه گذاری در اجزای فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر شدت انرژی صنایع کارخانه ای ایران اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصادمقاومتی
6
7
رضا روشن، کاوه رستمی (1396) بررسی عوامل مؤثر برتمایل به پرداخت گردشگران و مقایسه روش های اقتصادی در برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی طاق بستان کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
8
پرویز حاجیانی، فهیمه توانگر، رضا روشن (1395) اندازهگیری کارایی انرژی کل عوامل پالایشگاههای نفت ایران با روش تابع مرزی تصادفی انرژی و پتروشیمی
9
پرویز حاجیانی، فهیمه توانگر، رضا روشن (1395) اندازه گیری کارایی انرژی کل عوامل پالایشگاه های نفت ایران با روش تابع مرزی تصادفی سمینارپتروشیمی و انرژی
10
فهیمه توانگر، پرویز حاجیانی، رضا روشن (1395) کارایی انرژی کل عوامل پالایشگاه های نفت ایران طی سال های 1392-1384 همایش ملی دانشگاه محور توسعه
11
فهیمه توانگر، پرویز حاجیانی، رضا روشن (1395) اندازه گیری و مقایسه انرژی کل عوامل بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها سومین کنفرانس مدیریت و اقتصاد با محوریت اقتصادمقاومتی
12
فاطمه بیگلری نژاد ، ابراهیم حیدری، رضا روشن (1395) بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان در رشد اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی ( ایران و کشورهای منا) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
13
فهیمه توانگر، پرویز حاجیانی، رضا روشن (1395) اندازه گیری و مقایسه کارایی انرژی کل عوامل بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد (سال: 1395 )
14
احمد اکبری، رضا روشن، کاوه رستمی (1395) پویایی بازار و پیش بینی قیمت(مطالعه ی موردی: ذرت در ایران) کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران
15
ابراهیم حیدری، رضا روشن، افسانه دهقان (1395) ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاه خورشیدی در مقایسه با نیروگاه فسیلی در سکوی گازی فاز 13 پارس جنوبی اولین کنفرانس دو سالانه نفت و گاز و پتروشیمی خلیج فارس – انرژی و محیط زیست
16
ابراهیم حیدری، رضا روشن، افسانه دهقانی (1394) تحلیل هزینه فایده استفاده از برق خورشیدی در میدان گازی پارس جنوبی سکوی فاز 13 دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
17
رضا روشن (1394) بررسی عوامل موثر بر اشتغال کارگاه های بزرگ صنعتی ایران اولین همایش ملی اقتصادصنعتی ایران
18
رضا روشن (1394) بررسی فرصتها و چالشهای محیط کسب و کار بخش صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان اولین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب وکار
19
20
21
رضا روشن، کاوه رستمی، سالار بساطی (1394) ارزش گذاری اقتصادی تفرج گاه های طبیعی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (مطالعه موردی منطقه ی ریجاب در استان کرمانشاه) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصادپایداربارویکرداستراتژیک
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
رضا روشن، رضا درویشی، مریم جفره، ساره کفایی (1399) برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
افسانه بلوچ ریگی نسب، رضا روشن، مرضیه اسفندیاری (1400) فراوانی منابع طبیعی، توسعه مالی و رشد اقتصادی : تحقیق در مورد کشورهای عضو اوپک
4
5
6
7
8
9
10
11
12
بیگلری نژادقیری فاطمه ، ابراهیم حیدری، رضا روشن (1395) اثر نوسانات قیمت نفت بر مولفه های اقتصاد دانش بنیان در ایران
13
اعظم محمدزاده، محمدنبی شهیکی تاش، رضا روشن (1395) قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با توجه به مصرف و پس انداز در ایران
14
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!