15 آذر 1402
رضا روشن

رضا روشن

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: -
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان مقايسه تطبيقي الگوهاي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف در بازار سرمايه ايران (رويكرد رگرسيون دو مرحلهاي فاما و مكبث)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
قیمت گذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف سنتی و تعدیل یافته، فاما و مکبث
مجله اقتصاد مالی
شناسه DOI
پژوهشگران صدیقه عیلزاده (نفر اول) ، محمدنبی شهیکی تاش (نفر دوم) ، رضا روشن (نفر سوم)

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مقایسه ای مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف سنتی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف تعدیل شده با لحاظ ریسک نقدشوندگی در بازار سرمایه ایران است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1396است. با مقایسه ای میان این دو نوع مدل قیمت گذاری با استفاده از مدل رگرسیونی دو مرحله ای فاما و مکبث نشان داده میشود که قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف سنتی تعدیل شده با نقدشوندگی نسبت به قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف سنتی بازدهی مورد انتظار مقطعی سهام را بهتر توضیح میدهد. نتایج نشان میدهد که خطای قیمت گذاری در مدل تعدیل شده با نقدشوندگی نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف سنتی کمتر مشاهده می شود. شواهد این مطالعه بر اهمیت نقش نقدشوندگی در قیمت گذاری دارایی نیز تاکید میکند.