15 آذر 1402
رضا روشن

رضا روشن

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: -
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان مقايسه انباره عادات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي ايران براي كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي: رهيافت تئوري پوش و معادلات اولر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران رضا روشن (نفر اول)

چکیده

شکل گیری انباره عادات برای مصرف کالاهای مختلف توسط خانوارها که بیانگر رفتار مصرفی آنان است یکی از پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر تابع مطلوبیت خانوارها می باشد. از این رو، در این پژوهش ضریب شکل گیری عادات مصرفی برای هزینه های خوراکی و غیر خوراکی خانوارهای شهری و روستایی ایران طی دوره 1394-1357، با استفاده معادلات اویلر و رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده است. آمارها نشان می دهندکه هر خانوار شهری بیش از دو برابر یک خانوار روستایی دارای هزینه های مصرفی غیرخوراکی است؛ در حالی که متوسط هزینه های مصرفی خوراکی خانوار شهری و روستایی تقریباً برابر میباشد. از طرف دیگر، یافتههای پژوهش گویای آن است که شکل گیری عادت مصرفی و تاثیرپذیری مصرف دوره فعلی از مصرف دوره قبل برای مواد خوراکی در بین خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری است. در حالی که، ضریب شکل گیری عادت مصرفی یک خانوار شهری برای کالاهای غیر خوراکی بیش از این ضریب در بین خانوارهای روستایی می باشد.