15 آذر 1402
سارا زارع كاريزك

سارا زارع کاریزک

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
قلب و عروق تنفس و فعالیت ورزشی (با رویکردی به بیماران قلبی)
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران عباسعلی گائینی (نفر اول) ، محمد همتی نفر (نفر دوم) ، محدثه احمدی (نفر سوم) ، معصومه خدایی گندمانی (نفر چهارم) ، سارا زارع کاریزک (نفر پنجم) ، آیدا بهرامیان (نفر ششم به بعد)

چکیده

ثبت نشده‌است!