09 خرداد 1403
شهربانو يدالهي

شهربانو یدالهی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی(بازاریابی)
تلفن: 07731222110
دانشکده:

مشخصات پژوهش

عنوان
بازاریابی خودرو در صنعت 4.0: نقش هوش مصنوعی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
هوش مصنوعی، صنعت 4، آمیخته بازاریابی خودرو، چت بات، رباتیک، پردازش متن، صنعت خودرو
پژوهشگران شهربانو یدالهی (نفر اول) ، سیدهاشم مهجور (نفر دوم)

چکیده

در گذار به انقلاب صنعتی چهارم، فناوری های کلیدی هوش مصنوعی، علم داده، یادگیری ماشینی در بهینه سازی خودکار محصولات و خدمات و فرایندها در صنعت خودروسازی ظهور یافته اند که این موضوع در بازاریابی خودرو نیز توجه ویژه ای شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی کاربرد حوزه های هوش مصنوعی در بازاریابی خودرو در گذار به صنعت 4 می باشد. در این تحقیق مروری-توصیفی با بررسی پیشینه تجربی ابتدا پیرامون انواع مختلف فناوری هوش مصنوعی و ابزارهای گوناگون آن صحبت شد و سپس بر اساس ادبیات نظری هوش مصنوعی و بازاریابی در صنعت خودرو، یک ارتباط ضمنی میان اجزای آمیخته بازاریابی و ابزار های مختلف هوش مصنوعی که امکان استفاده در بازاریابی خودرو را دارند برقرار شده و تعیین گردید که هر ابزار هوش مصنوعی در کدام جزء آمیخته بازاریابی قابل استفاده است. یافته های پژوهش نشان داد که صنعت خودروسازی به تازگی این فناوری ها را در حوزه بازاریابی محصولاتش بکارگرفته است، بنابراین در این پژوهش، نمونه های کاربردی فناوری های هوش مصنوعی در آمیخته بازاریابی صنعت خودرو و پیشنهادهای عملی برای استفاده مدیران و بازاریابان این صنعت عنوان شده که بتواند راهگشایی مسیر توسعه این فناوری ها در بازاریابی صنعت خودروسازی شود.