05 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

تحصیلات

  • دکترای تخصصی خط مشی گذاری عمومی ، تربیت مدرس ، ایران (1385 - 1389)
  • فوق لیسانس مدیریت بازرگانی ، غلامه طباطبایی ، ایران (1374 - 1377)
  • لیسانس مدیریت بازرگانی ، شهید چمران اهواز ، ایران (1370 - 1374)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • مدیریت استراتژیک
  • روش پژوهش
  • تفکر استراتژیک
  • تفکر سیستمی
  • داده کاوی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
سید یعقوب حسینی، زعیمه نعمت الهی، ملیکا فلاح زاده (1402) تصمیمگیری کارآفرینان در انتخاب صنعت: نقش شهود، احساس و منطق توسعه کارآفرینی: 16; 20-32
2
حیدر احمدی، سید یعقوب حسینی، چامیان مریم، حمیدرضا نعمت الهی (1401) ارزیابی شاخص های دانشگاه کارآفرین بر مبنای مدل گیب در دانشگاه خلیج فارس بوشهر مدیریت منابع انسانی پایدار: 4(7); 50-31
3
طیبه لیراوی، مانی آرمان، سید یعقوب حسینی (1400) تبیین ابعاد و مؤلفه های الگوی ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی با رویکرد استراتژیک (مورد مطالعه: صنعت پتروشیمی ایران) مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی: 13; 129-150
4
دیلمی زینب، سید یعقوب حسینی، حیدر احمدی (1400) ارزیابی راهبرد بازاریابی دیجیتال شرکت های صادراتی مواد معدنی استان بوشهر با استفاده از مدل RACE مدیریت کسب و کار بین المللی: 4; 21-41
5
مهدی جلالیون، مانی آرمان، سید یعقوب حسینی (1400) ارزیابی نظام برنامه ریزی استراتژیک سازمان براساس رویکرد اقیانوس آبی (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران) مطالعات مدیریت راهبردی: انتشار آنلاین; انتشار آنلاین
6
معصومه تابناک، سید یعقوب حسینی (1400) تبیین نقش بازی وارسازی در سنجش تفکر سیستمی مطالعات مدیریت راهبردی: 12 (45); 119-138
7
طیبه لیراوی، مانی آرمان، سید یعقوب حسینی (1399) الگویی برای ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی با رویکرد استراتژیک (مطالعه موردی: شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی ایران) مدیریت منابع انسانی پایدار: 2; 159-177
8
یونس جعفرپور، مجید اسماعیل پور، سید یعقوب حسینی (1397) شناسایی چالش های پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط(مطالعه موردی: شرکت های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر) کاوش های مدیریت بازرگانی: 10; 39-63
9
محمدحسن پیمانفر، سید یعقوب حسینی (1397) چرایی عدم تعهد مدیران ورزشی به برنامه های استراتژیک مدیریت ورزشی: ; 449،463
10
سید یعقوب حسینی، مانی آرمان، زهرا محمدیزاده (1397) شایستگی و ارتباط آن با عملکرد کارکنان مطالعات مدیریت بهبود و تحول: ; 25،50
11
12
13
حسن دانایی فرد ، جواد ولی اصل ، سید یعقوب حسینی (1396) واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خط مشی های عمومی در ایران: پژوهش ترکیبی سیاستگذاری عمومی: ; 29،56
14
سید یعقوب حسینی، سیدمصیب حسینی (1396) بررسی تأثیر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد مطالعه: کشورهای منطقه منا سیاست های مالی و اقتصادی: ; 145،168
15
سید یعقوب حسینی، مانی آرمان، زهرا محمدی زاده (1396) نقش کانون ارزیابی در برنامه های بهبود کارکنان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پژوهش های مدیریت منابع انسانی: ; ،
16
سید یعقوب حسینی، مانی آرمان، زهرا محمدیزاده (1396) نقش کانون ارزیابی در برنامه های بهبود کارکنان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پژوهش های مدیریت منابع سازمانی: ; 1،22
17
شهاب قبادی، سید یعقوب حسینی، علیرضا ضیایی بیده (1395) کاربرد شبکه های عصبی در پژوهش های داده بنیاد روش شناسی علوم انسانی: ; 143162
18
مانی آرمان، سید یعقوب حسینی، الهام تنگستانی (1395) تأثیر سرمای اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی) پژوهش های علوم انسانی دانشگاه اصفهان: ; 113138
19
سید یعقوب حسینی، زهره خسروی لقب (1395) بررسی عوامل مؤثر بر قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مطالعات منابع انسانی: ; 113،130
20
مانی آرمان، سید یعقوب حسینی، الهام تنگستانی (1395) تأثیر سرمایه اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی) مدیریت سرمایه اجتماعی: ; 113،138
21
22
سید یعقوب حسینی، شیما میرزایی، ارسلان نیک پسند (1394) شک سازمانی: شناسایی مفهوم، علل و پیامدها با استفاده از تئوری داده بنیاد پژوهش های مدیریت منابع سازمانی: ; 49،69
23
سید یعقوب حسینی، شهربانو یدالهی (1394) تبیین و ارزیابی هوشمندی درون سازمانی مطالعات مدیریت راهبردی: ; 179201
24
سید عباس موسوی، سید یعقوب حسینی، ندا حسنپور (1393) تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان Iranian Journal of Management Studies: ; 97،116
25
خداکرم سلیمی فرد، سید یعقوب حسینی، محمدصادق مرادی (1393) بهبود فرایندهای بخش اورژانس بیمارستان با استفاده از شبیه سازی رایانه ای مدیریت سلامت: ; 62،72
26
27
سید یعقوب حسینی، علی رقیب زاده ، امین قائمی (1393) بررسی تاثیر آمادگی الکترونیکی بر فراموشی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر بوشهر) مدیریت فناوری اطلاعات: ; 27،48
28
معصومه کلاته سیفری ، هاشم کوزه چیان ، محمد احسانی، سید یعقوب حسینی (1393) طراحی و تبیین مدل حفظ و نگهداری داوطلبان در ورزش دانشجویی: مطالعه موردی داوطلبان ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران پژوهش در ورزش تربیتی: ; 33،50
29
سید یعقوب حسینی، علیرضا ضیایی بیده (1393) تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر دانش زیست محیطی و رفتار های حامی محیط زیست مصرف کنندگان چشم انداز مدیریت بازرگانی: ; 185206
30
سید عباس موسوی، سید یعقوب حسینی، لیلا امیری (1393) بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی مطالعات مدیریت بهبود و تحول: ; 59،80
31
سید یعقوب حسینی، زهره خسروی لقب (1393) نقش انگیزه رهبری، کارامدی رهبری و شبکه های اجتماعی در قصد و نیت رهبری دانشجویان رشته مدیریت مطالعات منابع انسانی: ; 57،74
32
سید یعقوب حسینی، سیدجواد میرجهانمرد، سیده اسماء حسینی (1393) شناسایی اثرات تعهد صادراتی، تطبیق قیمت و تعداد بازارها بر کارکرد صادراتی شرکت ها مدیریت بازرگانی: ; 21،40
33
معصومه کلاته سیفری ، هاشم کوزه چیان ، محمد احسانی، سید یعقوب حسینی (1393) تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر حفظ ورزش داوطلبی در ورزش دانشجویی مدیریت ورزشی: ; 263282
34
35
معصومه کلاته سیفری ، هاشم کوزه چیان ، محمد احسانی، سید یعقوب حسینی (1392) تاثیر توانمندسازی و تعهد سازمانی بر تمایل به ادامه همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان: ; 191،204
36
سید یعقوب حسینی، علیرضا ضیایی بیده (1392) بخش بندی و تعیین نیم رخ مصرف کنندگان سبز با استفاده از نقشه های خودسازمانده پژوهش های مدیریت در ایران: ; 43،68
37
سید یعقوب حسینی، شهلا یوسفی دهبیدی ، آتوسا اسکندری (1392) تبیین عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی استراتژیک پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات: ; 63،88
38
39
سید یعقوب حسینی، شهربانو یدالهی، زهره خسروی لقب (1392) XML مطالعه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان سرویس های رایانامه: بررسی کیفیت خدمات، رضایت و اعتماد الکترونیکی تحقیقات بازاریابی نوین: ; 77،92
40
سید یعقوب حسینی، سید عباس موسوی، علیرضا ضیایی بیده (1392) ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه های بازرگانی استان یزد تحقیقات بازاریابی نوین: ; 1،16
41
معصومه کلاته سیفری ، هاشم کوزه چیان ، محمد احسانی، سید یعقوب حسینی (1392) تأثیر انگیزش بر حفظ داوطلبان در ورزش دانشجوییتأثیر انگیزش بر حفظ داوطلبان در ورزش دانشجویی پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: ; 63،76
42
سید یعقوب حسینی، شهربانو یدالهی (1392) ارائه مدلی برای سنجش هوشمندی برون سازمانی: دیدگاهی از هوشمندی رقابتی مدیریت بازرگانی: ; 57،82
43
سید یعقوب حسینی، سمیرا کریمی، پروانه بهرامی (1392) ادراک کارکنان از عدالت درون و برون سازمانی و تاثیر آن بر سرمایه فکری پژوهش های مدیریت منابع انسانی: ; 149172
44
سید یعقوب حسینی، سید عباس موسوی، زهره خسروی لقب (1392) مدل مفهومی عوامل مؤثر بر قصد و نیت رهبری: مورد مطالعه دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه های دولتی شهر تهران پژوهش های مدیریت منابع سازمانی: ; 93111
45
سید یعقوب حسینی، علی پوزش، شهربانو یدالهی (1392) رویکردی رفتاری هوش راهبردی رهبر در سازمان مطالعات مدیریت راهبردی: ; 17،38
46
سید عباس موسوی، سید یعقوب حسینی، عبدالمجید مصلح، پروانه بهرامی (1392) تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های دانش بنیان مطالعات مدیریت بهبود و تحول: ; 77101
47
سید یعقوب حسینی، نینا چلی سریل (1392) بررسی تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مطالعات مدیریت بهبود و تحول: ; 131159
48
Fakhrieh Hamidianpour, Seyed Yaghoub Hosseini (2013) The Impact of Relationship Marketing Levels on Non-Financial Hotel Performance Case of Study: Four and Five-Star Shiraz Hotels International Academic Research Journal of Business Management: 1; 20-30
49
Seyed Yaghoub Hosseini, Manijeh Bahrainizad, (2013) Providing a multidimensional measurement model for assessing mobile telecommunication service quality (MS-Qual) Iranian Journal of Management Studies: ; 7،29
50
51
52
53
Seyed Yaghoub Hosseini, Khodakaram Salimifard, Shahrbanoo Yadollahi (2012) On the Effects of Organizational Culture on E-Learning Readiness: An Iranian Experience International Journal of Social Ecology and Sustainable Development: ; 42،52
54
سید یعقوب حسینی، بابک بهجتی اردکانی ، سحر رحمانی (1390) شناسایی ذهنیت افراد نسبت به سیاست های خصوصی سازی در ایران (سیاست های اصل44 قانون اساسی) با استفاده از روش شناسی کیو کاوش های مدیریت بازرگانی: ; 51،74
مقالات در همایش ها
1
سید یعقوب حسینی، معصومه تابناک (1398) تدوین و ارائه الگویی برای بهبود آموزش تفکر سیستمی بر پایه بازی وارسازی اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل، ایران، مشهد
2
سید یعقوب حسینی، مانی آرمان، الهام احمدی قلاتی (1394) اثربخشی رهبری: تبیین نقش ویژگی های فردی (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
3
سید یعقوب حسینی، مانی آرمان، الهام احمدی قلاتی (1394) مهارت های نرم رهبری، تعریف، مفهوم، طبقه بندی و چارچوب کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
4
مانی آرمان، سید یعقوب حسینی (1393) بررسی تسهیلات مالی موثر بر جذب سرمایه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
5
سید یعقوب حسینی، مجید اسماعیل پور، رقیه ابراهیمی (1392) بررسی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان به سبز بودن برند خودروهای ایرانی: مطالعه موردی شهر شیراز کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها
6
سید یعقوب حسینی، مجید اسماعیل پور، رقیه ابراهیمی (1392) ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر شکل گیری تصویر برند سبز در اذهان مصرفکنندگان صنعت خودرو سازی کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها
7
مجید اسماعیل پور، سید یعقوب حسینی، یونس جعفرپور (1392) بررسی موانع سازمانی کسب و کارهای کوچک و متوسط در پذیرش تجارت الکترونیک کنفرانس مدیریت چالشها و راهکارها
8
مجید اسماعیل پور، سید یعقوب حسینی، یونس جعفرپور (1392) ارائه مدل مفهومی برای شناسایی موانع پذیرش تجارت الکترونیک توسط کسب و کارهای کوچک و متوسط کنفرانس مدیریت چالشها و راهکارها
9
سید یعقوب حسینی، صدیقه اردست، شهربانو یدالهی (1392) فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر میزان آمادگی سازمان در زمینه یادگیری الکترونیکی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری
10
سید یعقوب حسینی، پروانه بهرامی، علی دریانورد (1392) بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر سرمایه فکری پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
11
خداکرم سلیمی فرد، سید یعقوب حسینی (1392) بهبود فرایندهای اورژانس با استفاده از پتری نت رنگی سی و چهارمین کنفرانس بین المللی کاربرد و تئوری پتری نت
12
پرویز حاجیانی، سید یعقوب حسینی (1383) ارزیابی نظام حاکم بر رفتار صادرکنندگان استان بوشهر . کنفرانس تولید ملی ، تجارت جهانی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
داریوش محمدی زنجیرانی، پرویز حاجیانی، سید یعقوب حسینی (1389) تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
لطفی مینو ، سید یعقوب حسینی، شهربانو یدالهی (1401) رفتار متکبرانه مصرف کننده و علل آن: رهیافتی ترکیبی (پدیدارشناسانه و کمی)
2
3
مریم حمید، مهناز جوکار، سید یعقوب حسینی (1399) بررسی مولفه های صمیمیت زناشویی زوج های جوان شهر بوشهر
4
5
6
7
معصومه تابناک، سید یعقوب حسینی (1399) تبیین نقش بازی وارسازی در اثربخشی آموزش تفکر سیستمی
8
9
نیلوفر رحیمیان، سید یعقوب حسینی، عبدالمجید مصلح (1398) آداب گریزی دانشگاهی: سنجش وضعیت، مدل تغییر و راهبردهای آن
10
نفیسه السادات سیاسی نژاد، سید یعقوب حسینی، مانی آرمان (1398) شناسایی وضعیت سازگاری نسل بندی دانشگاه و نسل بندی کارکنان در دانشگاه خلیج فارس
11
عاطفه جمهوری، مانی آرمان، سید یعقوب حسینی (1398) بخشبندی مشتریان بر اساس مفهوم درگیری در رسانه های اجتماعی
12
13
14
15
16
مرضیه دلواری، مانی آرمان، سید یعقوب حسینی (1397) طراحی و ارزیابی الگویی برای تبیین مفهوم شک گرایی سبز: پژوهش ترکیبی
17
نسترن ملاکی، سید یعقوب حسینی، مانی آرمان (1397) طنین برند در دانشگاه خلیج فارس: تبیین نقش ارزش ویژه برند
18
کرمی شعار مرضیه ، فریده السادات حسینی، سید یعقوب حسینی (1397) تبیین هویت یابی تحصیلی دانشجویان: علل، پیامدها و روش سنجش بر پایه یک رویکرد ترکیبی
19
20
حمیده غلامی، سید یعقوب حسینی، مانی آرمان (1396) بخش بندی مشتریان شرکت کشتیرانی پاسارگاد بر پایه ارزش طول عمر مشتریان
21
22
23
24
25
26
فاطمه حسینی، مجید اسماعیل پور، سید یعقوب حسینی (1394) تبیین عوامل موثر بر ارزش ویژه برند کارفرمای درون سازمانی و پیامدهای آن
27
28
29
30
31
32
33
34
الهام وکیلی، عبدالمجید مصلح، سید یعقوب حسینی (1392) عوامل موثر بر رفتار اخلاقی پیمانکاران نفت و گاز
35
36
37
38
39
40
41
42
43
معصومه کلاته سیفری ، هاشم کوزه چیان ، سید یعقوب حسینی، محمد احسانی (1392) طراحی و تبیین مدل حفظ و نگهداری داوطلبان در ورزش دانشجویی
44
سمانه رئیسی نافچی ، فخریه حمیدیان پور، سید یعقوب حسینی (1391) تاثیر مدیریت راهبردی و بازاریابی رابطه مند بر عملکرد سازمانی
45
پروانه بهرامی، سید عباس موسوی، سید یعقوب حسینی، عبدالمجید مصلح (1391) تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی ـ در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر بوشهر
46
فرزانه اشعری، عبدالمجید مصلح، سید یعقوب حسینی (1391) شایستگی های مدیران جهانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی
کتاب
1
Seyed Yaghoub Hosseini, Khodakaram Salimifard, Shahrbanoo Yadollahi (2014) E-Learning Readiness and the Effects of Organizational Culture ISBN: 9781466646117
2
سید یعقوب حسینی، علیرضا ضیایی بیده (1393) آمار ناپارامتریک و روش پژوهش شابک:978-964-217-104-0
3
سید یعقوب حسینی، خداکرم سلیمی فرد، شهربانو یدالهی (1392) آمادگی یادگیری الکترونیکی و تاثیر ان بر فرهنگ سازمانی شابک:978-1-4666-4611-7
4
سید یعقوب حسینی، شهربانو یدالهی (1392) آمار پارامتریک و روش پژوهش شابک:978-964-388-384-3
5
حسن دانایی فرد ، سید یعقوب حسینی، شیما میرزایی (1392) روش پژوهش مقدماتی شابک:978-964-388-397-3
6
حسن دانایی فرد ، سید یعقوب حسینی، روزبه شیخیها (1392) روش شناسی کیو: شالوده های نظری و چارچوب انجام پژوهش شابک:978-964-388-395-9
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه (1382 - 1385)
بیشتر

گالری تصاویر

تصوير