24 تیر 1403
زهره ملاكي

زهره ملاکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ادبیات فارسی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
زهره ملاکی، علی افشین، فریده السادات حسینی (1399) مقایسه نظریه آینده متعالی با مزگ اندیشی خیام پژوهشنامه ادب غنایی: ; 227،244
2
3
4
اسماعیل ذاکری، زهره ملاکی (1397) بررسی نوآوری در اشعار سلمان هراتی در پرتو استعاره مفهومی شعر پژوهی: ; 89،112
5
زهره ملاکی، مختار فیاض (1395) بررسی مبانی استعاری ضرب المثل های دینی- مذهبی کهن نامه ادب پارسی: ; 111130
مقالات در همایش ها
1
زهره ملاکی، مجاهد غلامی، زهرا نقی پور (1400) نگاه بینامتنیتی به داستان های احمد دهقان با دیدگاه های ژرار ژنت دهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی، ایران، تهران
2
زهره ملاکی، محبوبه جمالی (1396) « کارکرد استعارههای شناختی در داستانهای اقلیمی بر اساس مطالع رمان یزله در غبار » دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه
3
سیدناصر جابری، زهره ملاکی (1396) خلخال شو:م اثری شاخص در انعکاس مختصات ادبیات اقلیمی بوشهر دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه
4
مختار فیاض، زهره ملاکی (1395) تحلیل و بررسی اندیشه ی فمنیستی در داستان های منیرو روانی پور همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات فارسی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
زهرا نقی پور، زهره ملاکی، مجاهد غلامی (1400) بررسی بینامتنیت در آثار احمد دهقان بر مبنای دیدگاه ژرار ژنت
6
تخم افشان معصومه ، زهره ملاکی، مجاهد غلامی (1400) استعاره های مفهومی در اشعار قیصر امین پور
7
8
احمد جاوید وقار، سیدناصر جابری، زهره ملاکی (1400) تداعی معانی در معارف بهاءولد و رابطۀ آن با بلاغت
9
10
11
غلامعباس احمدی خرد ، زهره ملاکی، الهه توکل، سیدناصر جابری (1397) رمانتیسم اجتماعی در شعر قیصر امین پور
12
امیر یار احمدی ، سیدناصر جابری، زهره ملاکی (1397) سبک شناسی لایه ای اشعار علی معلم دامغانی
13
14
سید عبدالله مزارعی ، سیدناصر جابری، زهره ملاکی (1394) بررسی نگرش انتقادی شاعران عصر بیداری به مشروطیت
15
عبدالخالق صادقی زاده ، سیدناصر جابری، زهره ملاکی (1394) بررسـی بلاغـی اشعـار علـی معلـم
16
اسماء حسینی، سیدناصر جابری، زهره ملاکی (1393) بررسی شیوه های طنز در داستان های کوتاه دفاع مقدس
17
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!