25 تیر 1403
احمد جامه خورشيد

احمد جامه خورشید

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +987731222628
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی شیمی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1388 - 1393)
  عنوان رساله: مطالعه تجربی کامپوزیت چوب-پلاستیک-مواد تغییر فاز (PCM) برای سامانه ذخیره سازی انرژی
 • فوق لیسانس مهندسی شیمی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1385 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: پیش بینی شرایط طغیان آب در پیل سوختی پلیمری
 • لیسانس مهندسی شیمی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1381 - 1385)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • ذخیره انرژی
 • مواد تغییر فاز
 • سلول خورشیدی
 • ارزیابی چرخه حیات
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
, Nushin Fourouhi, Ahmad Jamekhorshid, Mohammed Mehdi Farid, Reza Kamgar (2024) Performance Evaluation of the Concrete Containing Fatty Acids as Thermal Energy Storage Medium JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING: 36; 04024070
3
, Shahriar Osfouri, Ahmad Jamekhorshid, (2023) Microbial chitin extraction and characterization from green tiger shrimp waste: A comparative study of culture mediums along with bioprocess optimization INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES: 242; 125213-...
4
Azadeh Mirvakili, saeedeh hamoodi, Ahmad Jamekhorshid, mohamad gholipour, rahim karami (2023) CFD simulation and optimization of turning different waste gases into energy in an industrial steam methane reformer Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: 147; 104939-...
5
Miad Forozandeh, , Ahmad Jamekhorshid (2023) Experimental investigation on the durability of metakaolin-based geopolymer concrete in aggressive environments Asian Journal of Civil Engineering: 24; 1567-1581
6
saeedeh hamoodi, Azadeh Mirvakili, Ahmad Jamekhorshid, mohamad gholipour (2023) Simulation and performance improvement of an industrial steam methane reformer: depreciation and ceramic coating effects COMBUSTION THEORY AND MODELLING: 3; 30-53
7
, Mandana Zarei, Ahmad Jamekhorshid, Mohammad Reza Mohammadizadeh, mehdi entezam (2022) Purification and Characterization of Carrageenan Extracted from Persian Gulf Laurencia snyderiae Red Algae Applied Food Biotechnology: Vol. 9 No. 3; 239-249
8
پدرام ناصحی، احمد جامه خورشید (1400) مروری جامع بر ذخیره انرژی گرمایی به کمک مواد تغییر فاز (PCM) انرژی های تجدیدپذیر و نو: 9; 34-45
9
Shabnam Yousefi, Ahmad Jamekhorshid, Saeid Tahmasebi, Seyed Mojtaba Sadrameli (2021) Experimental and numerical performance evaluation of a cooling vest subtending phase change material under the extremely hot and humid environment Thermal Science and Engineering Progress: 26; 101103
10
Ahmad Jamekhorshid, , Abdulrahman Salehi, Arash Khosravi (2021) Gas sweetening simulation and its optimization by two typical amine solutions: An industrial case study in Persian Gulf region Natural Gas Industry B: 8; 309-316
11
Yousof Dastyar, Mohammad Mehdi Zerafat, Ahmad Jamekhorshid (2020) Fabrication of PMMA-SiO2 Transparent Nanocomposite Films as Energy Storage Barriers Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials: 31; 599–613
12
, Ahmad Jamekhorshid, Ahmad Azari, Mohammed Mehdi Farid (2020) Experimental and numerical investigation of microencapsulated phase change material slurry heat transfer inside a tube with butterfly tube inserts APPLIED THERMAL ENGINEERING: ; ،
13
Ahmad Azari, , Ahmad Jamekhorshid (2019) A General Hybrid GMDH–PNN Model to Predict Thermal Conductivity for Different Groups of Nanofluids THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING: ; 318،331
14
Ahmad Azari, , Ahmad Jamekhorshid (2019) A general hybrid GMDH-PNN model to predict the thermal conductivity for different groups of nanofluids THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING: ; 318،331
15
امید محمدی، احمد جامه خورشید (1397) سنتز شبک تبادلگر های حرارتی با استفاده از ترکیب یک الگوریتم اکتشافی با یک الگوریتم قطعی مهندسی و مدیریت انرژی: ; 12،17
16
مصطفی مشتاق، احمد جامه خورشید، احمد آذری، حسن بازآی (1397) بررسی تجربی انتقال حرارت جابه جایی دوغاب مواد تغییر فاز درون لوله ای همراه با پره های پروانه ای مهندسی مکانیک امیرکبیر: ; 525،532
17
احمد جامه خورشید (1396) نفت خام، فرآیندهای پالایش دانشنامه انرژی: ; ،
18
Ahmad Jamekhorshid, , , Mohammed Mehdi Farid (2017) Composite of wood-plastic and micro-encapsulated phase change material (MEPCM) used for thermal energy storage APPLIED THERMAL ENGINEERING: ; 82،88
19
, , Ahmad Jamekhorshid (2016) A Comprehensive Study on a Latent Heat Thermal Energy Storage System and its Feasible Applications in Greenhouses Iranian Journal of Chemical Engineering: ; 33،45
20
21
Ahmad Jamekhorshid, , Mohammed Mehdi Farid (2014) A review of microencapsulation methods of phase change materials (PCMs) as a thermal energy storage (TES) medium RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: ; 531،542
مقالات در همایش ها
1
Nasim Dehghani, Ahmad Jamekhorshid, Shahriar Osfouri (2024) Advancements in Nano Drug Delivery Systems: Application of Phase Change Materials for Controlled Release and Targeted Delivery 6th National Congress and Workshops on Nanoscience and Nanotechnology (NCWNN6), Iran, Bushehr
2
Nasim Dehghani, Ahmad Jamekhorshid, Tahmineh Jalali, Shahriar Osfouri (2023) Simulation of Dye-Sensitized Solar Cells: Toward Improving Efficiency and Performance The 12th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2023), Iran, Tehran
3
Nasim Dehghani, Ahmad Jamekhorshid, Tahmineh Jalali, Shahriar Osfouri (2023) Modeling of Dye-Sensitized Solar Cells: A Review of Recent Advances The 12th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2023), Iran, Tehran
4
هومن رضامند، علیرضا جهانگیری، احمد جامه خورشید (1402) بررسی آزمایشگاهی تاثیر نمک های هیدراته کلراید کلسیم و منیزیم به عنوان PCM برعملکرد بتن سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، تهران
5
هومن رضامند، علیرضا جهانگیری، احمد جامه خورشید (1402) بررسی آزمایشگاهی تاثیر نمک هیدراته سدیمی به عنوان PCM بر خواص حرارتی و مکانیکی بتن سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، تهران
6
Ali Hoorest, Ahmad Jamekhorshid (2022) A quantitative estimation of water produced by air conditioners in Bushehr city 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
7
, Ahmad Jamekhorshid, Ahmad Azari (2022) Preparation of acid-based deep eutectic solvent as phase change material 4th International Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference, Iran, Bushehr
8
, Seyed Ali Jafari, Shahriar Osfouri, Ahmad Jamekhorshid (2022) Comparison of bio demineralization of shrimp shell in commercial and non-commercial culture medium 5th Conference of Separation Science & Engineering, Iran, Zahedan
9
نجفی صدیقه ، احمد جامه خورشید، حسین رهیده (1400) شبیه سازی و امکان سنجی جایگزینی ماتریس ریژنراتور دوار با مواد تغییر فاز دومین کنفرانس ملی مواد نوین، ایران، یزد
10
sahel hirbodi, Ahmad Jamekhorshid, Tahmineh Jalali, Shahriar Osfouri (2022) Fabrication of dye-sensitized solar cell using TiO2/ZnO nanocomposite for efficiency enhancement The 28th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP 2022), and the 14th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology (ICPET 2022), Iran, Ahvaz
11
حاجی زاده فوزیه ، احمد جامه خورشید، آزاده میروکیلی (1400) شبی هسازی و بهبود عملکرد راکتورهای نسل جدید شعاعی-محوری تولید متانول دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، ایران، کرمانشاه
12
Pedram Nasehi, Ahmad Jamekhorshid (2021) Impact of using fin in phase change material for energy storage system 10th National Seminar of Chemistry and Environment, Iran, Quchan
13
میعاد فروزنده جونقانی، علیرضا جهانگیری، احمد جامه خورشید (1400) ارزیابی مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولین در محیط اسیدی با استفاده از روش طراحی آزمایش RSM چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، ایران، شهرکرد
14
Pedram Nasehi, Ahmad Jamekhorshid (2021) Investigation and simulation of the effect of fin presence in energy storage systems on the basis of phase change materials The 17th National Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2021), Iran, Mashhad
15
Pedram Nasehi, Ahmad Jamekhorshid (2020) Life cycle assessment (LCA) of phase change materials (PCMs): A mini-review on building applications 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
16
saeedeh hamoodi, Azadeh Mirvakili, Ahmad Jamekhorshid (2020) CFD simulation of top-fired steam methane reforming furnace 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
17
, Ahmad Jamekhorshid, Arash Khosravi, AmirHossein Fakehi Khorasani (2020) Estimation of energy demand in Bushehr province in the household sector using LEAP model 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
18
شبنم یوسفی، احمد جامه خورشید، سعید طهماسبی (1398) بررسی آزمایشگاهی عملکرد جلیقه خنک کننده تجاری حاوی مواد تغییر فاز در شرایط محیطی بسیار گرم و مرطوب ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوریهای بومی ایران
19
شبنم یوسفی، احمد جامه خورشید، سیده مینا امیرسادات (1398) شبیه سازی عملکرد بسته حاوی مواد تغییر فاز مورد استفاده در جلیقه های خنک کننده به کمک دینامیک سیالات محاسباتی ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوریهای بومی ایران
20
آرش خسروی، احمد جامه خورشید (1397) سیستم مرجع انرژی در مناطق فوق متراکم صنعتی: استان بوشهر دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
21
فاطمه عمرانی نسب ، فوزیه حاجی زاده ، احمد جامه خورشید (1397) بهینه سازی فرآیند تولید نمک هیدراته با پایه Na2SO4.10H2O به عنوان ماده تغییر فاز دومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
22
احمد جامه خورشید، آرش خسروی، زهرا کریمی دوانی ، مرضیه مقتدرپور (1397) استخراج آنزیمی چربی از میکروجلبک نانوکلوروپسیس برای تولید بیودیزل اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
23
احمد جامه خورشید، اشکان اوجی (1396) امکان سنجی استفاده از مواد تغییر فاز در قطعات بتونی حجیم دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن
24
مصطفی مشتاق، احمد آذری، احمد جامه خورشید، حسن بازآی (1396) بررسی تجربی و شبیه سازی CFD عملکرد انتقال حرارتی سوسپانسیون میکروکپسول های مواد تغییر فاز سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
25
مصطفی مشتاق، احمد جامه خورشید، احمد آذری، حسن بازآی (1396) بررسی عددی اثر استفاده از مواد تغییر فاز در دیواره ی ساختمان بر توزیع دما با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
26
فاطمه استوار، احمد جامه خورشید، احمد آذری (1396) ارزیابی خواص حلال های فرا زود گداز به منظور استفاده به عنوان مواد تغییر فاز اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی
27
یاسین یزدانپناه، امیرعباس ایزدپناه، احمد جامه خورشید (1396) ارزیابی تاثیر چند گاز بی اثر هالوژن دار بر محدوده اشتعال پذیری متان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی
28
امید محمدی، احمد جامه خورشید (1395) بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی به کمک ترکیب یک الگوریتم اکتشافی و یک الگوریتم قطعی اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
29
محمدامین حق شناس ، احمد آذری، احمد جامه خورشید (1395) بهینه سازی میزان تزریق سدیم هیپوکلریت به آب دریای ورودی مجتمع پتروشیمی کاویان اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
30
31
علیرضا جهانگیری، افسانه روشن، احمد جامه خورشید (1394) طراحی واحد تولید گاز سنتز از گاز طبیعی در راکتور اتوترمال پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
32
احمد جامه خورشید، نیره اسماعیلی (1394) بررسی منابع زیست توده موجود در استان بوشهر کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
33
احمد جامه خورشید، سیدمجتبی صدرعاملی، رضا برزین (1393) کامپوزیت چوب-پلاستیک-مواد تغییر فاز (PCM) برای سامانه های ذخیره سازی انرژی گرمایی چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
علی رنجبر، رضا آذین، احمد جامه خورشید، روح اله فاتحی، حجت قیمت گر (1400) کارگروه شبیه سازی-مدل سازی در بسته کاری یکم پروژه مطالعات ازدیاد برداشت میدان نفتی نوروز دانشگاه خلیج فارس
3
احمد جامه خورشید، آرش خسروی، احسان ایزدپناه (1397) ارزیابی پتانسیل بهینه سازی انرژی و محیط زیست در استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
4
احمد آذری، احمد جامه خورشید (1395) طراحی و ساخت بسته کنترل دمای داخل اتومبیل پارک شده با PCM دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
احمد احمدی، احمد جامه خورشید، حسین رهیده (1402) طراحی و بهینه سازی ریژنراتور دوارحاوی مواد تغییر فاز
3
ساحل هیربدی، احمد جامه خورشید، شهریار عصفوری، تهمینه جلالی (1401) استفاده از کامپوزیت TiO2/ZnO به عنوان فوتوآند در سلول های خورشیدی رنگدانه ای
4
5
حاجی زاده فوزیه ، احمد جامه خورشید، آزاده میروکیلی (1401) شبیه سازی و بهینه سازی راکتور شعاعی-محوری تولید متانول
6
نجفی صدیقه ، احمد جامه خورشید، حسین رهیده (1400) شبیه سازی و ارزیابی ریژنراتور دوار حاوی مواد تغییر فاز
7
8
زینب زارعی، احمد جامه خورشید، آرش خسروی، امیرحسین فاکهی خراسانی (1399) مدلسازی تقاضای انرژی در استان بوشهر با استفاده از مدل LEAP
9
10
11
12
13
فاطمه استوار، احمد آذری، احمد جامه خورشید، حسین اسکندری، خدابخش نیکنام (1396) تولید حلال یوتکتیک با پایه اسید و مطالعه استفاده از آن به عنوان ماده تغییرفاز در سیستم های ذخیره انرژی
14
15
یاسین یزدانپناه، امیرعباس ایزدپناه، احمد جامه خورشید (1396) بررسی نظری در مورد تأثیر ترکیبات هالوژنه در حدود انفجار بالا و پایین گاز طبیعی
16
مرضیه مقتدرپور، احمد جامه خورشید، علی ایزدبخش (1395) بررسی استخراج لیپید از ریز جلبک به کمک آنزیم پکتیناز
17
کتاب
1
Ahmad Jamekhorshid, Reza Azin (2023) Book Chapter-Application of life cycle assessment on enhanced oil recovery processes ISBN: 978-0-323-99304-3
ابداع
1
احمد آذری، احمد جامه خورشید (1399) تولید تجاری محصول ضدعفونی الکل اتانول
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

 • دبیر کارگروه اصلاح الگوی مصرف، دانشگاه خلیج فارس (1398 - اکنون)
 • مدیر گروه مهندسی شیمی، دانشگاه خلیج فارس (1396 - 1400)
 • دبیر اجرایی اولین کنفرانس دانشگاه سبز (1396 - 1396)
 • دبیر اجرایی اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی (1395 - 1395)
بیشتر

گالری تصاویر

جشن فارغ التحصيلي دانشجويان ورودي 1393 جشن فارغ التحصيلي دانشجويان ورودي 1393 جشن فارغ التحصيلي دانشجويان ورودي 1393 بازديد صنعتي - دكل حفاري 25 فتح در منطقه گلخاري دومين كنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشيمي دومين كنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشيمي دومين كنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشيمي