24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات درس

عنوان روانشناسی شخصیت
شماره
مقطع دکترای تخصصی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است