24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مقایسه ای تاب آوری کلی و تاب آوری تحصیلی در نوجوانان به تفکیک جنسیت
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تاب آوری کلی، تاب آوری تحصیلی
پژوهشگران مریم رضایی (نفر اول) ، سید موسی گلستانه (نفر دوم) ، علی پاکیزه (نفر سوم)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای تاب آوری کلی و تاب آوری تحصیلی در نوجوانان به تفکیک جنسیت می باشد...