24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
صداقت، کیفیت زندگی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
4th Iranian Psychological Association Congress
پژوهشگران علی پاکیزه (نفر اول) ، لیلا زعفرانی (نفر دوم)

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین صداقت و راستگویی با کیفیت زندگی دانشجویان اجرا گردید. تعداد 232 نفر ( 93 پسر و 139 دختر) از دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. اعضای نمونه، مقیاسهای کیفیت زندگی و صداقت و راستگویی را تکمیل نمودند. یافته های تحقیق حاضر بیانگر رابطه مثبت معنادار بین صداقت و راستگویی با کیفیت زندگی دانشجویان می باشد. یافته ها، همچنین رابطه مثبت معنادار بین صداقت و راستگویی با پنج بعد کیفیت زندگی شامل نشاط، سلامت عاطفی، عملکرد اجتماعی، سلامت عمومی، و ایفای نقش ناشی از مشکلات هیجانی را نشان داد ولی بیانگر عدم رابطه معنادار بین صداقت و راستگویی با سه بعد کیفیت زندگی دانشجویان شامل عملکرد جسمانی، ایفای نقش ناشی از مشکلات جسمی، و درد می باشد.