24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی بر عزت نفس و سلامت روان دانش آموزان
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
ذهن آگاهی، عزت نفس ، سلامت روان ....
پژوهشگران مریم نظری (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، سید موسی گلستانه (استاد مشاور)

چکیده

هدف تحقیق حاضر تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر عزت نفس و سلامت روان دانشجویان بود....