24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تعالی شخصیت عامل محافظتی در برابر اختلالات روانی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
تعالی شخصیت، اختلالات روانی
پژوهشگران لیلا زعفرانی (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، سید موسی گلستانه (استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین تعالی شخصیت با اختلالات روانی بود....