24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین ابعاد تعالی شخصیت با صفات دو، شش، و شانزده گانه شخصیت
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
personality, transcendence, dimensions
پژوهشگران المیرا بساق (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، فریده السادات حسینی (استاد مشاور)

چکیده

an investigation into the relationship between personality transcendence dimensions with personality