24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مقایسه ای کنترل شناختی هیجانی تعالی شخصیت در دانشجویان دارای رابطه و بدون رابطه عاطفی با جنس مخالف
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
476
پژوهشگران عایشه پابرزی (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، سوران رجبی (استاد مشاور)

چکیده

0