24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان در جستجوي رويكرد مديريت دانش در محيطهاي آموزش مهندسي: مطالعه موردي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه خليج فارس
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله آموزش مهندسی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران قاسم سلیمی (نفر اول) ، رضا آذین (نفر دوم) ، علی پاکیزه (نفر سوم) ، امید مهدیه (نفر چهارم)

چکیده

ثبت نشده‌است!