24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان مقايسه ي نيم رخ حافظه و توجه دانش آموزان مبتلا به ناتوان يهاي يادگيري با دانش آموزان عادي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله ناتوانی های یادگیری
شناسه DOI
پژوهشگران سوران رجبی (نفر اول) ، علی پاکیزه (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!