24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تاثير شيوه ي آموزشي تلفيقي هنر بر خلاقيت و يادگيري دانش آموزان پسر سال اول دبستان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله توسعه آموزش جندی شاپور
شناسه DOI
پژوهشگران علی پاکیزه (نفر اول)

چکیده

یکی از مهم ترین وظایف نظام آموزشی، آماده ساختن افراد برای حضور موثر در اجتماع است و یکی از ملزومات این حضور موثر برخورداری از خلاقیت می باشد. نظام آموزشی می تواند از آموزش هنر به عنوان زمینه ی مناسبی برای پرورش خلاقیت در دانش آموزان استفاده نماید. در پژوهش تجربی حاضر، تاثیر آموزش تلفیقی هنر بر خلاقیت و یادگیری دانش آموزان اول ابتدایی بررسی گردید. تعداد 60 دانش آموز پسر پیش دبستانی شهرستان تنگستان از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با استفاده از روش آرایش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. شرکت کنندگان در تحقیق، حروف آ، ب، اَ، د، م، س و او را با استفاده از یکی از روش های آموزش سنتی یا تلفیقی هنر در چهارده جلسه آموزش دیدند. برای سنجش خلاقیت از پرسش نامه ی استاندارد تصویری خلاقیت تورنس، و برای ارزیابی میزان یادگیری نیز از ابزار محقق ساخته استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تی برای گروه های مستقل نشان داد که آموزش به روش تلفیقی هنر در مقایسه با روش سنتی، منجر به افزایش سیالی، بسط، اصالت و انعطاف پذیری دانش آموزان می شود. ولی تاثیر معناداری بر یادگیری دانش آموزان ندارد. با توجه به تنوع و انعطاف پذیری فرآیند آموزش در روش تلفیقی هنر، نظام آموزشی کشور می تواند با گسترش این روش آموزشی، به ویژه در مقطع دبستان، زمینه را جهت تربیت دانش آموزانی خلاق و دارای انگیزه ی درونی برای یادگیری فراهم نماید.