24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان پيش بيني توان بخشودگي بر اساس سبك هاي دلبستگي، جهت گيري زندگي، و عزت نفس دانش آموزان دبيرستاني
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
بخشودگی، سبک دلبستگی، جهت گیری زندگی، عزت نفس
مجله روانشناسی مدرسه
شناسه DOI 10.22098/JSP.2020.938
پژوهشگران علی پاکیزه (نفر اول) ، محمد جابر جعفر نژاد (نفر دوم)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بخشودگی با سبک های دلبستگی، جهت گیری زندگی و عزت نفس در دانش آموزان بود. یافته ها نشان داد که بین بخشودگی با عزت نفس و جهت گیری زندگی رابطه مثبت معنا داری وجود دارد