24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مقایسه ای بلوغ عاطفی، ابرازگری و خودافشایی هیجانی در افراد با و بدون نشانگان ضربه عشق
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
بلوغ عاطفی، ابرازگری، خودافشایی هیجانی، نشانگان ضربه عشق
پژوهشگران سیده ریحانه حسینی (دانشجو) ، سوران رجبی (استاد راهنما) ، علی پاکیزه (استاد مشاور)

چکیده

دوره جوانی با تغییرات عمده در زمینه های مختلف زندگی شناخته می شود، از جمله این تغییرات می توان احساس نیاز به رابطه عاطفی و احساس صمیمیت با جنس مخالف و برقراری رابطه عاشقانه اشاره کرد (سالواتور 1 ،2018). عشق یکی از سازه های روان شناسی است که توصیف آن سخت است(گائو 2 2001). نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن از نیازهایی است که از کودکی تا پیری متوجه انسان است (منطقی،1390). عشق یکی از عالی ترین هیجان هایی است که انسان می تواند تجربه کند. اما در عین حال می تواند یکی از دردناک ترین هیجان های تجربه شده باشد(راس 3 ، 1999). نشانگان ضربه عشق از جمله مجموعه علائمی است که پس از برهم خوردن یک رابطه عاطفی از فرد بروز می کند و عملکرد فرد را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار می دهد(2013، فلکمن 4 ).همچنین این نشانگان از عوامل مختلف شخصیتی و رشدی اثر می پذیرد. از جمله عواملی که در افراد دارای نشانگان ضربه عشق حائز اهمیت است