06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائ مدل مفهومی جهت بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکت های دانش بنیان شهرستان بوشهر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
strategic entrepreneurship. Strategic innovation, culture, leadership
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، محبوبه شفیعی (نفر دوم) ، مریم دهقانی (نفر سوم)

چکیده

Market's condition is changeable and this condition force businesses to adopt themselves with new situation, technology and value propositions. In the today competitive environment, organizations try to imitate innovation from competitors, so innovation and continuous improvement is necessary for success of organizations, therefore strategic innovation is an important issue. Strategic innovation is about creation of new markets and leaps in customer value and reshaping the existing markets to achieve value improvements for customers. On the other hand, strategic entrepreneurship results from the integration of entrepreneurship and strategic management knowledge. Objective of strategic entrepreneurship is making continuous competitive advantages that lead to wealth creation. In this paper, first we introduce the concept of strategic innovation and strategic entrepreneurship, then explain the conceptual model of strategic entrepreneurship impact on strategic innovation. Statistical society of this research, is knowledge-based companies of Science and technology park of Boushehr. According to the results obtained from testing this model, the main hypothesis of this study confirm that the result shows a positive and significant relationship between strategic entrepreneurship and strategic innovation in the organization.