05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر ارزیابی و بهبود عملکرد کیفی و نوآورانه
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
مدیریت کیفیت جامع ، کیفیت ، ارزیابی عملکرد
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، الهام احمدی (نفر دوم) ، سمیرا قربانی (نفر سوم)

چکیده

مدیریت کیفیت جامع و ارتباطات عملکرد یک بحث بسیار مهم در ادبیات است. ارتباط عملکرد کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در مطالعات زیادی تایید شده اند، اما یافته ها در مورد عملکرد نوآوری متناقض است. وضعتیت کنونی ایران در بازار رقابتی و اقتصاد رو به پیشرفت آن ، سازمان ها را برآن داشته که بدنبال بهبود مستمر در عملکرد کیفی و عملکرد نوآوری محصولات و خدمات خود باشند تا بتوانند پا به عرصه رقابت جهانی گذارند. بنابراین برای برای افزایش رضایت مشتریان و هماهنگی با استانداردها ملی و بین المللی چون ISO9001 به ابزارهای اثربخشی نیاز دارند که یکی از آنها مدیریت کیفیت جامع است. سازمان هایی که به طور کامل تری TQM رااجرا کرده اند دارای برنامه TQM بالغ تری هستند و در رویکرد خود به توسعه سیستم های عملکرد متفاوت خواهند بود.مقاله حاضر با هدف معرفی وکاربرد دیدگاه مدیریت کیفیت جامع در سازمان ها و شرکت ها و رابطه آن با ارزیابی عملکرد و بهبود عملکرد کیفی و نوآورانه در سازمان در پیشبرد اهداف سازمانی که عبارتند از : بهبود مستمر سیستم ها و فرآیندها و محصولات شرکت ، افزایش رضایت مشتریان از طریق شناخت نیازها، انتظارات مشتریان و تلاش در جهت افزایش رضایت آنان ، هماهنگ شدن با استانداردهای ملی و بین المللی .