06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تطبیقی نظریه سیستمها با اسلام
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
نظریه سیستم ها، آموزه های اسلام ، هدف نظریه سیستم ها و هدف اسلام
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، حمیده جمادی (نفر دوم) ، ایمان محمدی (نفر سوم)

چکیده

در نظریه سیستم اجزاء و عناصر سیستم با هم ارتباط دارندو تغییر در یک عنصر باعث تغییر در سایر عناصر می شودو برای رسیدن به هدفی مشخص با هم در تعامل هستند. این را می توان در جهان هستی نیز مشاهده کرد . در اسلام این مضمون اینگونه بیان شده است که تمام آفریده ها ی در مسیرزندگی خود به سمت کمال حرکت می کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تطبیقی نظریه سیستم ها باآیین وآموزه های اسلام است. جهت انجام این مهم، مقالات داخلی وخارجی مرتبط باموضوع مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی مطالعات نشان داد که نظام اسلام نظامی پویا با هویتی الهی است که نگرش آن نگرشی چامع, سیستمی و علمی و روش آن روش انسان مداری و هدف آن رشد انسانهاست.