05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی دید گاه سیاسی مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی.
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
دیدگاه سیاسی ,مدیریت منابع انسانی, سازمان های دولتی.
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، محمد رنجبر (نفر دوم)

چکیده

از رفتار سیاسی در سازمان ها, تعبیر های متفاوتی برداشت می شود اما آنچه که مورد توجه یسیاری از محققان در حوزه رفتار سازمانی قرار دارد ,این مورد است که رفتار سیاسی نه تنها به گونه ای ذاتی منفی نیست بلکه می تواند برای اعضای یک سازمان یا خود سازمان مفید نیز واقع شود . در این مقاله پیش زمینه های وقوع رفتار سیاسی در میان مدیران و ماهیت رفتار سیاسی, مهارت های سیاسی و تاکتیک های رفتار سیاسی در میان مدیران منابع انسانی سازمان مورد بررسی قرار می گیرد . مهمترین درس مدیریتی آن است که رفتار سیاسی را در سازمان نمی توان از بین برد می توان و باید کنترل و مدیریت کرد تا در محدوده ای منطقی و سازنده قرار گیرد.