05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر بر نو آوری در سازمان ها
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلید واژه:نوآوری, ساختار سازمانی ,یاد گیری سازمانی, فرهنگ سازمانی
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، هادی مقصودی (نفر دوم) ، عبدالمجید پورنوروزی (نفر سوم)

چکیده

در دنیای رقابتی امروز ماندگاری و پیشرفت سازمانهاایجاب می کند که فرآیند نوآوری تقویت و تحکیم گردد. بنا بر این سازمان هایی که می خواهند ادامه حیات بدهند و در فضای پر تلاطم دوام وبقا داشته باشند باید به نوآوری روی آورند. تغییرات و دگرگونی های امروزی بسیار سریع رخ می دهند. لذا سازمانهایی کارآمد و موفق محسوب می شوند که متناسب با تحولات جامعه امروزی به پیش بروند. هدف مقاله حاضر شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه نوآوری در سازمانها می باشد که پس از بررسی و مطالعه نظری پژوهش های موجود, عوامل موثر بر نوآوری بوسیله نمودار راداری بر اساس اهمیت ناشی از نکرار در پژوهش های مختلف بیان شده است. در پژوهش حاضر اطلاعات لازم با بررسی پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه جمع آوری شده است . در این پژوهش 8 بعد از عواملی که در نو آوری سازمان ها موثرند در نظر گرفته شده است.