05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در بهبود عملکرد سازمان های دولتی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی:منابع انسانی ,الکترونیکی مدیریت منابع ,انسانی بهبود عملکرد سازمانی
پژوهشگران آزاده جمالی (نفر اول) ، فخریه حمیدیان پور (نفر دوم)

چکیده

امروزه نفوذ فناوری اطلاعات در فرایند ها و نظام های منابع انسانی رویکرد جدیدی را با عنوان مدیریت منابع انسانی الکترونیکی ایجاد کرده است. از سوی دیگر سازما نها باید شرایطی را فراهم کنند تا خلاقیت کارکنان بارور شده و بتوانند به راحتی, به صورت مداوم و فردی یا گروهی فعالیتهای نو آورانه خود را در راستای بهبود عملکرد سازمان ها به اجرا در آورند. در این میان نقش مدیریت الکترونیک منابع انسانی, نقشی محوری است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در بهبود عملکرد سازمانی در سازمان های دولتی است به همین منظور با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP و بکار گیری نظرات جمعی 25 نفره از متخصصان و مدیران منابع انسانی سازمان ها به نتایجی در این زمینه دست پیدا کردیم . با توجه به نتایج بدست آمده عوامل سازمانی با وزن 58,. بیشترین اهمیت را در بین عوامل اصلی و شاخص منابع سازمان با وزن 249,. بیشترین اهمیت را در میان دیگر شاخص ها داشته است.