06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه مدلی جامع جهت بررسی نقش هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری تحول گرا برعدالت سازمانی درک شده از دیدگاه کارکناجهت بر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: هوش عاطفی، رهبری تحول گرا، عدالت سازمانی، سبک رهبری
پژوهشگران رسول زارعی (نفر اول) ، فخریه حمیدیان پور (نفر دوم)

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری تحولگرا بر عدالت سازمانی درک شده از دیدگاه کارکنان در سازمانها است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و مروری است. در ابتدا به بررسی پیشینه این مبحث پرداخته و در ادامه بعد از مروری بر ادبیات نظری به ارائه یک مدل مفهومی می پردازیم. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هوش عاطفی بر سبک رهبری تحول آفرین و سبک رهبری تحول آفرین بر عدالت سازمانی درک شده از سوی کارکنان تأثیر دارد.