06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر اثربخشی نیروی انسانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: سیستم اطلاعات منابع انسانی، آسانی استفاده از سیستم، به هنگام بودن سیستم، رضایت کاربر، اثربخشی منابع انسانی
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، کسری اژدری (نفر دوم)

چکیده

سنگ زیربنای هر سازمانی را نیروی انسانی تشکی می دهد در دنیای فعلی فن آوری اطلاعات، خمیر مایه توسعه انسانی در سازمان و جامعه است و محورهای اساسی توسعه منابع انسانی و ماهیت آن را نیز متناسب با نیاز جامعه و انسانها تعین می کند. هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این مسئله است که سیستمی که این اطلاعات مورد نظر مدیریت را ارائه می کند چگونه می تواند موجبات اثربخشی منابع انسانی را فراهم آورد؟ پس از بررسی پژوهش های انجام شده داخل و خارج از کشور، در زمینه سیستمهای اطلاعاتی و عوامل موثر بر اثربخشی منابع انسانی، متغیرهای مدل پژوهش تعیین شد. با بررسی متغیرها، مشخص شد که کیفیت سیستم های اطلاعاتی، که نتیجه ارائه بهنگام اطلاعات، ارائه اطلاعات مرتبط، رضایت کاربر و آسانی استفاده شده در ادامه با مطالعه پیشینه پژوهش های صورت گرفته مدل مفهومی طراحی شده ، که نحوه ارتباط این عناصر را نشان می دهد.