05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی کارکنان: با در نظر گرفته تأثیر رفتارشهروندی سازمانی و یادگیری سازمانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: رهبری تحول آفرین، رفتار شهروندی کارکنان، یادگیری سازمانی، عملکرد شغلی کارکنان
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، سهیلا محبوبی (نفر دوم)

چکیده

هبری تحول آفرین، فرایندی است که طی آن رهبران و پیروان یکدیگر را به سطوح بالاتر اخلاق و انگیزه سوق می دهند. این رهبران، پیروان خود را توانمند ساخته به آنها برای عملکردی فراتر از انتظارات خودشان انگیزه می دهند و آنها را به جای تعقیب منافع شخصی به پیروی ی از اهداف گروهی تشویق می کنند. هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این مسئله است که چگونه می توان به کمک سبک رهبری تحول گرا، شغلی کارکنان را افزایش داد. پس از بررسی پژوهش های انجام شده داخل و خارج از کشور، در زمینه سبکهای رهبری و عوامل موثر بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان ها، متغیرهای مدل پژوهشی تعیین شد. با بررسی متغیرها مشخص شد که یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اثر قابل توجهی بر عملکرد شغلی کارکنان دارند. ضمن اینکه سبک رهبری تحول آفرین نیز در رفتار شهروندی سازمانی و یادگیری سازمانی تأثیر داشته است. در ادامه با مطالعه پیشینه پژوهش های صورت گرفته مدل مفهومی طراحی شده، که نحوه نحوه ارتباط این عناصر را با عملکرد نشان می دهد.