05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی کارکنان بانک سپه بوشهر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: هوش هیجانی، فرسودگی شغلی، بانک سپه، بوشهر
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، مهدی توکلی (نفر دوم)

چکیده

امروزه در بسیاری از سازمانها شاهد هیجانات و گاهی هم دلزدگی کارکنان از ارائه عقیده ها و نظرات خود در مورد مشکلات سازمانی هستیم و در سازمانها جوی بوجود آمده است که اغلب موجب می شود کارکنان احساس کنندآنها با ارزش نبوده و باعث می شود که کارکنان هیجانات خود را از دست داده و فرسوده شوند. در این راستا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر هوش هیجانی بر فرسودگی شغی در بانک سپه بوشهر است تا با نتیجه این پژوهش بتوان قدمی کوچک در بهبود عملکرد این ارگان مهم برداشت. مقاله حاضر که حاصل یک کار پژوهشی است بر روی داده های بدست آمده از 47 نفر از کارکنان بانک سپه بوشهر انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که از بین فرضیه های پژوهش همه فرضیه ها مورد پذیرش قرار گرفت و ابعاد هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی کارکنان تأثیر منفی و معناداری دارد، بنابراین هرچقدر هوش هیجانی در سازمانها محیا باشد، کارکنان در سازمان در قبال مسائل اغلب کمتر خسته و فرسوده خواهند بود.