05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
کنکاشی در مبحث رهبری تحول آفرین و پیامدهای آن در سازمان های امروزی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: رهبری، رهبری تحول آفرین، پیامدها
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، فریبا حسن نیازی (نفر دوم)

چکیده

سازمانهای امروزی برای مقابله با فشار رقابتی و مدیریت محیط مبهم و آشفته بر توسعه ی رفتارهای مناسب رهبری تمرکز می کنند. سبک رهبری تحول آفرین برای بهبود عملکرد سازمانی در چنین محیط هایی و دستیابی به مزیت رقابتی موثر است. هدف این پژوهش بررسی پیامدهای رهبری تحول آفرین در سازمان های امروزی می باشد. بدین منظور بیش از 40 مقاله ی جدید و تخصصی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت که از میان آنها 20 مقاله بطور مستقیم یا غیر مستقیم به پیامدهای رهبری تحول آفرین اشاره کرده بودند. به عنوان مهمترین پیامدهای اجرای سبک رهبری تحول آفرین در سازمانها شناخته شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهمترین این پیامدها عبارتند از عبارتند از نوآوری، تعهد سازمانی، خلاقیت، رضایت شغلی، بهبود عملکرد سازمان، توانمندسازی کارکنان و رضایت شغلی .