05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل مهم و موثر بر نهادینه شدن فرهنگ جهادی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: فرهنگ جهادی ، مدیریت جهادی ، توسعه ، اسقلال
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، عبدالمجید پور نوروزی (نفر دوم)

چکیده

رهنگ جهادی، بستر شکل گیری و خیزش هر نوع حرکت علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جوامع است. فرهنگ جهادی در حقیقت بخش نرم افزاری تحقق اهدافی همچون اقتصاد مقاومتی به شمار می رود. چون که برای ایجاد وابستگی اقتصادی یا سیاسی ، نخستین گام دشمنان انحراف فرهنگ و باورهای مردم به سمت و سویی است که بتواند ضربه هایی جدی به جوامع وارد نماید. به عبارت دیگر دشمن با رخنه های فرهنگی در جامعه نفوذ می کند و با تغییر ارزش ها و نگرش مردم نسبت به استقلال یا هویت ملی و ایرانی، اسطوره های غیربومی را در ذهن آنان پرورش داده و با وابستگی اقتصادی و سپس تحریم می کوشد تا آن جامعه را به زانو در آورده و منابع آن کشور را به نفع خود چپاول کنند.بدین ترتیب هیچ طرحی بدون در نظر گرفتن یک پیوست فرهنگی مبتنی بر الگوهای بومی، ملی و دینی نمی تواند در مسیر موفقیت قرار بگیرد.در این مقاله تلاش شده است با بررسی مقالات گوناگون و مرتبط، عوامل مهم و موثر بر فرهنگ جهادی به منظور آمادگی و مقابله جهادی با تهدیدهای دشمنان و کوشش به منظور دستیابی به قله های موفقیت برای عمران و پیشرفت کشور ایران اسلامی ، شناسایی و در قالب مدل ارائه گردد.