05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تحول، پنجره ای به سوی پیشرفت
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: تحول ، پیشرفت ، نوآوری ، تغییر
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، عبدالمجید پور نوروزی (نفر دوم)

چکیده

مروزه تغییر و تحول مهمترین عامل مؤثر در مدیریت پیشرو و موفق سازمانها می باشد . سازمانها چه کوچک یا بزرگ ، عمومی یا خصوصی ، تولیدی یا خدماتی با تغییرات بسیار زیادی مواجه اند . سازمانها باید نگرش مثبتی نسبت به مسأله تغییر و تحول داشته باشند و مرحله گذار را طی نمایند. اهمیت تغییر و تحول مثبت بر کسی پوشیده نیست، چرا که نیاز حال و آینده هر سازمانی خواهد بود. سازمانهای موفق در جهان امروز سازمانهایی هستند که تغییر و تحول را درچارچوب تشکیلاتی خود بگنجانند..به بیان دیگردر عصر حاضر تحول، تغییر و نوآوری یکی از ابعاد مهم سلامت سازمانی بوده و بنابراین، مدیریت تغییر در سازمانها یکی از مشکل ترین وظائف مدیران پیشرو است. در همینبا بررسی بیش از 60 مقاله علمی در این راستا ، مقاله حاضر بر آن است که ضمن بیان اهمیت و ضرورت تحول، تغییر و نوآوری در دنیای کنونی ، به بیان مختصر عوامل تسهیل کننده تغییر و بهسازی در سازمانها و راهکارهای غلبه بر مقاومتها و موانع موجود بر سر راه ایجاد تحولات و نوآوریهای سازمانی بپردازد.