05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر مولفه های اثرگذار مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر خلق نوآوری سازمانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: مدیریت منابع انسانی الکترونیک، مولفه های اثرگذار مدیریت منابع انسانی الکترونیک، نوآوری سازمانی
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، حبیبه فیروزی (نفر دوم)

چکیده

امروزه پیشرفت سریع و روزافزون اطلاعات و ارتباطات و قابلیتهای کاربردی آن در حوزه های مختلف سازمان ، باعث رسوخ فناوری اطلاعات در فرایندها و سیستمهای منابع انسانی شده و رویکرد جدیدی را در مدیریت منابع انسانی ایجاد کرده است که از آن به عنوان مدیریت منابع انسانی الکترونیکی نام می برند. همچنین باافزایش پیچیدگی و پویایی محیط، سازمانها نیز باید بیش از پی نوآوری روی بیاورند، نوآوری در سازمانها به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل گردیده است. هر سازمانی برای ادامه حیات در دنیای متلاطم و متغیر امروزی باید به نوآوری روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحولات محیط پیرامون، برای رویارویی با آنها به دنبال پاسخ های بدیع باشد. این مقاله تأثیرگذاری معنی دار مولفه های مدیریت منابع انسانی الکترونیک در جهت خلق نوآوری در سازمان را مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور ضمن معرفی مولفه های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی به بررسی وضعیت و تأییر مولفه های اصلی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی، مانند استخدام الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی وارزیابی عملکرد الکترونیکی و تأثیر آن بر خلق نوآوری پرداخته شده است.